Dagpauwogen op vlinderstruik

Bestrijdingsmiddelen: hoe groen is jouw tuin eigenlijk?

Stichting Bargerveen
27-OKT-2016 - Bestrijdingsmiddelen, zowel chemische als biologische, worden in privétuinen volop gebruikt. Maar weten we eigenlijk wel welke effecten deze hebben op onze planten en dieren en op de bodem? Uit een kleinschalig onderzoek blijkt dat veel mensen gewoon het makkelijkst te verkrijgen middel gebruiken om problemen te bestrijden. Gebrek aan goede informatie over alternatieven is het grootste manco.

Roundup of azijn?

In een enquête onder bewoners van verschillende gemeenten is gevraagd of er gebruik werd gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Van de 80 ondervraagde bewoners geeft 30% aan deze te gebruiken. Roundup kwam als meest populaire bestrijdingsmiddel naar voren. Dit middel is 'goedkoper, makkelijker aan te schaffen, en makkelijker te gebruiken' dan andere middelen, aldus een respondent.
Van de ondervraagde bewoners geeft 70% aan geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Als vervolgens wordt gevraagd welk milieuvriendelijk alternatief zij dan gebruiken, zijn de antwoorden verrassend. Op een enkeling na geven alle bewoners aan 'natuurazijn' (schoonmaakazijn, azijn), spiritus, chloor, of een mengsel van deze middelen te gebruiken om ziektes, plagen, onkruid en/of groene aanslag in hun tuin tegen te gaan. Dat deze middelen verzilting en verzuring van de bodem veroorzaken en daarmee vrijwel net zo slecht zijn voor de bodem en grondwaterhuishouding als chemische bestrijdingsmiddelen is hen niet bekend. De paar mensen die daadwerkelijk milieuvriendelijke middelen gebruiken, zijn werkzaam als hovenier of als vrijwilliger in natuurgebieden en weten dus hoe zij hun tuin zo milieuvriendelijk mogelijk moeten onderhouden.

Handvaten

Tuin

De meeste bewoners wíllen wel op een milieuvriendelijke manier hun tuin onderhouden, maar beschikken simpelweg niet over de juiste handvaten om dit op een biologische manier uit te voeren. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het gebruik van biologische, in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen in privétuinen. Het wordt waarschijnlijk aantrekkelijker om voor biologische bestrijdingsmiddelen te kiezen, wanneer bewoners weten dat het op een milieuvriendelijke manier bestrijden van natuurlijke problemen in de tuin, als onkruid, plagen, ziektes en groene aanslag niet duurder is dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast blijkt voorkomen beter dan genezen: het aanplanten van stevige plantensoorten die bestendig zijn tegen ziektes kunnen een verrijking zijn van de tuin, en het strooien van houtsnippers of het planten van bodembedekkende flora kan groei van onkruid preventief tegengaan. Het zorgen voor een goede afwatering van een terras in de tuin voorkomt niet alleen groene aanslag, maar zorgt er ook voor dat wanneer het hard geregend heeft het terras sneller opgedroogd is, zodat deze ook vaker gebruikt kan worden.

Informatie

TuinBewoners geven aan dat zij graag geïnformeerd willen worden over het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en dat zij geïnteresseerd zouden zijn in bijvoorbeeld een app die helpt bij het determineren en bestrijden van natuurlijke problemen in de tuin. Het verspreiden van folders en/of flyers met informatie over het voordeel van biologische bestrijdingsmiddelen zou volgens een aantal respondenten al een goede start zijn.

Dit kleinschalig onderzoek is uitgevoerd als stageopdracht voor de opleiding Eco & Wildlife studies (Helicon Geldermalsen) onder leiding van Stichting Bargerveen

 

Tekst: Patty van Leijsen, Eco & Wildlife studies, Helicon Geldermalsen en Eva Remke, Stichting Bargerveen
Foto’s: Arnold van Vliet (leadfoto: dagpauwogen op vlinderstruik); Jinze Noordijk; Marlie Huskens