Brakwaterslakje. Murchisonella sp. Vreemde speldhoren

Nieuw brakwaterslakje in Nederland

Waardenburg Ecology
10-NOV-2016 - Bureau Waardenburg heeft in het Krammer-Volkerak exotische brakwaterslakjes gevonden die nog niet eerder in Nederland waren aangetroffen. Ze behoren tot een vooralsnog onbeschreven soort die verder alleen bekend is uit de Finse Golf.

Bemonstering in het Krammer-Volkerak

Exoot

Het slakje van circa 2 millimeter behoort tot de familie Murchisonellidae, een familie waarvan in Nederland nog niet eerder levende exemplaren waren gevonden. Ze werd aangetroffen in bodemmonsters die in het kader van een opdracht voor Rijkswaterstaat werden verzameld. Buiten Nederland is dit slakje verder alleen bekend uit de Finse Golf (onderdeel Oostzee), waar ze voor het eerst is verzameld in 2014 maar nog niet als soort is beschreven. Het gaat dan ook vrijwel zeker om een soort die in Europa niet inheems is.

Naamgeving

Materiaal uit Finland en Nederland is overgedragen aan Anders Warén (Swedish Museum of Natural History, Stockholm) die deze nieuwe soort gaat beschrijven. Zijn advies is om de soort voorlopig aan te duiden met Murchisonella sp. Als Nederlandse naam wordt de "vreemde speldhoren" voorgesteld, wat refereert aan het feit dat het een exotische soort is.

Habitat

Zowel in Finland als in Nederland is de vreemde speldhoren aangetroffen in licht brakwater (zoutgehalte van 0,8 tot 10 promille). Het substraat zou in Finland vooral bestaan uit steen, driehoeksmosselen en brakwaterpokken. In het Krammer-Volkerak is het slakje echter op een zandige locatie gevonden.

Impact

In het Krammer-Volkerak trof Bureau Waardenburg dichtheden aan tot 375 dieren per vierkante meter. In de Finse Golf zijn al dichtheden aangetroffen tot meer dan 4000 dieren per vierkante meter. Bij dergelijke dichtheden zullen deze “grazers” zeker veranderingen teweeg brengen in het ecosysteem. Welke? Dat moeten we nog afwachten.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Exotisch brakwaterslakje blijkt niet eerder beschreven soort (film: Bureau Waardenburg)

Tekst: Dirk Kruijt en Menno Soes, Bureau Waardenburg
Foto's en film: Bureau Waardenburg (leadfoto: het gevonden exotische brakwaterslakje)