hoogspanning belgiƫ

Vogelkrullen op hoogspanningslijn in Brugge

Natuurpunt
20-DEC-2016 - Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningnet, is gestart met het aanbrengen van vogelkrullen op de hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Dudzele (Brugge). De dunne draad boven de hoogspanningsgeleiders wordt zo beter zichtbaar waardoor het risico op aanvliegingen afneemt. Natuurpunt bracht de zwartste lijnen in kaart en gaf advies aan Elia.

Uit een studie van Natuurpunt, de Waalse zusterorganisatie Natagora, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat 3,4% van Elia’s bovengrondse elektriciteitsnet (zo'n 200 km) een risico vormt voor vogels. De meest kritische locaties zijn opgenomen in een ranglijst die aangepakt wordt in samenwerking met Elia. 

België heeft 5.700 kilometer aan bovengrondse hoogspanningsleidingen. Voor vogels is dit netwerk vaak een levensgevaarlijke hindernis. Het aantal draadslachtoffers wordt geschat op een minimum 170.000 per jaar. Door de kabels te voorzien van bakens wordt het risico op botsingen aanzienlijk verkleind. Zo zijn vogelkrullen aangebracht op een hoogspanningslijn in Oudenaarde. Uit een onderzoek bleek dat het aantal aanvliegingen daar over een periode van een maand verminderde van 70 naar 2.

Vogelkrul op een hoogspanningskabel

Na het positieve resultaat in Oudenaarde pakt Elia nu ook de 380 kV hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Dudzele aan. Die lijn maakt deel uit van het 47 kilometer lange Stevin project. Natuurpunt heeft 9 kilometer van het traject als risicovol aangeduid omdat het tussen twee belangrijke overwinteringsgebieden voor watervogels ligt, ten oosten van de lijn ligt het Achterhaven-complex, ten westen de Uitkerkse Polders. Vooral in het winterhalfjaar zijn daar heel wat vliegbewegingen tussen de foerageer- en rustgebieden.

Dat geldt met name voor eenden, meeuwen en ganzen. De Oostkustpolders zijn van internationaal belang als overwinteringsgebied voor onder andere Kleine rietganzen. Het is dan ook van uitermate groot belang dat alle mogelijke bedreigingen worden vermeden.

Natuurpunt vraagt aan Elia om op korte termijn werk te maken van de aanpassing van alle bekende ‘zwarte lijnen’. Vooralsnog verloopt dit proces moeizaam en elke dag vallen er onnodig nieuwe draadslachtoffers. Vaak gaat het om zeldzame soorten als Lepelaar, Oehoe, Ooievaar, Porseleinhoen, Roerdomp, Woudaap of Zwartkopmeeuw. Vooral de zwarte lijnen in Kallo, Ertvelde en de IJzerbroeken in Merkem zouden dringend moeten worden bebakend.

Elia heeft intussen aangegeven bereid te zijn om in samenwerking met Natuurpunt ook andere risicolijnen te bebakenen. “We gaan bezig met aanpassingen aan de hoogspanningslijnen van Herderen-Lixhe en Rodenhuize-Langerbrugge, in Zandvliet en in de buurt van Ertvelde. In 2017 zullen we in samenwerking met een externe partner onderzoeken of het technisch en wettelijk mogelijk is om een ander type markering via drones aan te brengen”, aldus Ilse Tant, directeur Public Acceptance bij Elia.

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie
Foto's: Elia