Grensmaas bij Voulwammes

Meer veiligheid, natuur en beleving langs de Maas

Natuurmonumenten
10-JAN-2017 - Momenteel komt de Maas vooral in de publiciteit vanwege het ‘stuwongeluk’ bij Grave. Maar eind december was er ook een andere belangrijke gebeurtenis met een grote, positieve (natuur)impact in het Maasgebied tussen Ravenstein en Lith.

Dankzij een overeenkomst tussen betrokken partijen aan zowel Brabantse als Gelderse zijde, waaronder ook Natuurmonumenten*, komt er ruimte voor dijkversterking, rivierverruiming én beleving bij de meanderende Maas.

De partijen gaan de komende jaren met elkaar op zoek naar de beste balans en mogelijkheden voor waterveiligheid (bescherming tegen overstroming) en regionale ontwikkeling van economie, recreatie, toerisme en natuur. De partners bundelen hun krachten om het gebied van de meanderende Maas veiliger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bedrijven.

Een recent genomen besluit van Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu maakt dit project mede mogelijk. Tot zeker 2020 worden de plannen verder uitgewerkt in samenwerking met inwoners en belanghebbenden. Ook is nog veel onderzoek nodig. Voor 2030 moeten de maatregelen zijn uitgevoerd. Het project maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma Maas.

Kansen voor natuurontwikkeling

Rivierverruimende maatregelen kunnen hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Zo werkt Natuurmonumenten langs dit deel van de Maas al langer aan meer natuur in de uiterwaarden, onder de noemer MeerMaas.
 
Lars Koreman van Natuurmonumenten: "We zoeken steeds de samenwerking met agrariërs, Rijkswaterstaat, de baksteenindustrie en het waterschap. Zo lukt het de uiterwaarden op de beste plekken voor natuur en waterbeheer af te graven en de klei die vrijkomt nuttig te gebruiken. Voor de begrazing van de nieuwe natuurterreinen schakelen we vaak agrariërs in."
 
Gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant: "Dankzij deze samenwerking kunnen we bijvoorbeeld ook het Natuurnetwerk Brabant in de uiterwaarden sneller realiseren. Zo worden de uiterwaarden aantrekkelijker voor mens en dier."

Concrete maatregelen worden onderzocht

Tot 2020 gaan ze gezamenlijk verder met de verkennende fase, waarin mogelijke maatregelen worden bekeken, zoals:

  • Dijkversterking op het traject Ravenstein-Lith
  • Meer ruimte in het zomer- en winterbed van de Maas (weerdverlaging en zomerbedverbreding) in combinatie met de ontwikkeling van natuur en recreatie
  • Het natuurlijker inrichten van de oude meanders in de uiterwaarden bij Dieden en Macharen
  • Het verbeteren van de toegang van het burgemeester Delenkanaal ten behoeve van de haven in Oss
  • Het ontwikkelen van een strategie voor behoud van de bakenbomen
  • Het aanleggen van een geul bij kasteel Oijen
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Maas, de uiterwaarden en de dijk voor recreatie, inclusief verbindingen tussen dorpen aan beide zijden van de Maas
  • Het ondersteunen van initiatieven voor promotie van het gebied 

*De samenwerkingspartners in het project zijn:
Provincie Noord–Brabant, Gemeente Oss, Waterschap Aa en Maas, Gemeente Wijchen, Waterschap Rivierenland, Gemeente West Maas en Waal en Natuurmonumenten

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Twan Teunnissen