dode citroenvlinder in sneeuw - primair

Citroenvlinders in de sneeuw

De Vlinderstichting
23-JAN-2017 - Nu we een wat koudere winterperiode hebben, vragen mensen zich af welke invloed dit heeft op de vlinders die nu in overwintering zijn. De meeste soorten zijn ei, rups of pop in de winter. Een paar soorten brengen de winter als vlinder door. Kunnen ze wel tegen de kou? Deze citroenvlinder heeft het in ieder geval niet gered.

Deze citroenvlinders hebben de winter niet overleefdToch kunnen vlinders die hier van oudsher voorkomen prima tegen kou. Ze zijn daar helemaal op voorbereid en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om die kou te overleven. Ze zorgen dat ze niet bevriezen als de temperatuur flink onder nul zakt. Dat doen ze bijvoorbeeld door zoveel mogelijk vocht kwijt te raken voor de kou begint, of ze maken letterlijk antivries aan, vergelijkbaar met wat wij in onze auto’s gebruiken. Van de soorten die als vlinder overwinteren zoeken de dagpauwoog en de kleine vos plekken op waar het wel koel is, maar waar al te zware vorst minder voorkomt. Zo zitten ze in schuurtjes, garageboxen, zolders en bunkers. Er worden er regelmatig geteld door de zoogdiermensen die in de winter de bunkers onderzoeken op overwinterende vleermuizen. Op diezelfde plekken vinden ze die vlinders, maar ook bijvoorbeeld een nachtvlinder als het roesje.

 

De citroenvlinders die de winter oveleven zien we in maart en april rondvliegen op zoek naar partners en drinken op de vroege voorjaarsbloeiersTwee andere vlinderoverwinteraars, gehakkelde aurelia en citroenvlinder, blijven buiten. Ze zoeken een beschutte plek waar ze goed weg kunnen kruipen en gaan daar in winterslaap. Dat kunnen houtstapels en dorre takken en bladeren zijn (gehakkelde aurelia) of groenblijvende struiken zoals coniferen, laurier of klimop. Citroenvlinders kruipen in zo’n struik en gaan daar met dichtgevouwen vleugels hangen, hun pootjes stevig om een takje heen. Ze zijn daar vaak niet te vinden. Aan de ene kant omdat ze zo diep wegkruipen, maar ook doordat ze met hun groengele kleur en de vorm van een blad met dat weinige licht helemaal wegvallen in de struik. Van Karin van Boggelen kregen we bijgaande foto’s van citroenvlinders in de sneeuw en hier is duidelijk wat mis gegaan. Ook deze hebben in een struik gehangen, maar nu liggen ze er dood onder. Hoe dat precies is gebeurd is niet meer te achterhalen. Ze kunnen zijn gestorven en vervolgens naar beneden gevallen, maar waarschijnlijker is dat ze, door wat voor oorzaak dan ook, uit de struik geschud zijn en vervolgens zijn doodgegaan. Een harde stormvlaag kan de oorzaak zijn, maar ook een verdwaalde voetbal om maar wat te noemen. Hopelijk zitten er in de struik nog meer die straks in maart op een mooie zonnige voorjaarsdag tevoorschijn komen om zich voort te planten.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Karin van Boggelen; Kars Veling