Wilde kat VOOR EENMALIG GEBRUIK

Wilde kat aangereden in Zuid-Limburg

Zoogdiervereniging
18-FEB-2017 - Op woensdag 15 februari is een dode wilde kat aangetroffen in Zuid-Limburg. Dit zeer zeldzame dier is sinds een paar jaar aan een gestage opmars bezig in ons land.

Op woensdag 15 februari werd in Zuid-Limburg, nabij de plaats Nijswiller, een dode kat aangetroffen door Lisa en Olaf Op den Kamp van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL), Anke Brouns en Ruud Foppen. Het dier bleek aangereden. De dikke geringde staart met zwarte punt in combinatie met de zwarte voetzolen wijzen erop dat het een echte wilde kat (Felis sylvestris) betreft en geen verwilderde huiskat. In theorie is het nog mogelijk dat het niet om een wilde kat gaat, maar om een cyperse huiskat. Alle uiterlijke kenmerken wijzen richting wilde kat, maar alleen genetisch onderzoek kan 100% uitwijzen of het om een echte Europese wilde kat gaat. De huiskat stamt af van Afrikaanse wilde kat en verschilt dus genetisch gezien van de wilde kat. Hybridisatie tussen de twee (onder)soorten komt wel eens voor, zeker in kleine nieuwe populaties, zoals in Limburg, als er een gebrek is aan soortgenoten om mee te paren.

Het dier is later op de dag afgeleverd bij de Zoogdiervereniging in Nijmegen. Een eerste snel onderzoek wees uit dat het een jonge kater betrof. Voor pathologisch onderzoek is het dier op donderdag weggebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht. Mogelijk komen we zo meer te weten over de dood van het onfortuinlijke dier, maar ook over wat de laatste maaltijd is geweest.

Wilde kat

De wilde kat lijkt terug van weggeweest in Zuid-Limburg. In 2002 werd een doodgereden dier gevonden in Vaals en in 2006 werd de wilde kat waargenomen door onderzoeker Jaap Mulder nabij Epen. In 2013 werd de wilde kat door Ark Natuurontwikkeling vastgesteld in Noorbeek en in het Vijlenerbos, niet ver van de plaats waar het recente dode dier is aangetroffen. In 2014 is zelfs vastgesteld dat er in ons land jonge katten zijn geboren. Mogelijk bestaat de Nederlandse populatie momenteel uit zo’n tien tot vijftien dieren.

De Zoogdiervereniging wil de dode kat van Nijswiller laten opzetten voor educatieve doeleinden. Zo kunnen meer mensen de wilde kat bekijken en de onderscheidende uiterlijke kenmerken leren kennen. Het onderscheiden van de wilde kat en de cyperse kat is in het veld, ook voor ervaren waarnemers, namelijk vaak erg lastig.

De Zoogdiervereniging werkt samen met het NHGL en ARK Natuurontwikkeling aan de bescherming van wilde zoogdieren in Limburg.

Tekst: Sander Bouwens: Zoogdiervereniging
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling; Olaf op den Kamp