Wilde kat
VOOR EENMALIG GEBRUIK

Eerste bewegende beelden van wilde kat in Nederland

ARK Rewilding Nederland
22-APR-2014 - ARK Natuurontwikkeling maakte voor het eerst bewegende beelden van een wilde kat in Nederland. Gedurende een periode van twee maanden toonde deze wilde kat zich regelmatig voor een cameraval in Zuid-Limburg. Hiermee wordt aannemelijk dat de wilde kat, die uit Nederland verdween in de Romeinse tijd, zich opnieuw gaat vestigen in Zuid-Limburg.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

ARK Natuurontwikkeling maakte voor het eerst bewegende beelden van een wilde kat in Nederland. Gedurende een periode van twee maanden toonde deze wilde kat zich regelmatig voor een cameraval in Zuid-Limburg. Hiermee wordt aannemelijk dat de wilde kat, die uit Nederland verdween in de Romeinse tijd, zich opnieuw gaat vestigen in Zuid-Limburg.

Een cameraval in de omgeving van het Vijlenerbos heeft de afgelopen twee maanden verschillende malen een wilde kat vastgelegd op video. Dit is de vierde waarneming van een wilde kat in een jaar tijd. Eerder waargenomen dieren werden steeds maar één keer waargenomen en leken daarna te verdwijnen. De eerste beelden van deze wilde kat werden begin februari gemaakt. Eind maart bleek het dier nog steeds in hetzelfde gebied aanwezig. Om de paar dagen verscheen het voor één van de cameravallen. Of dit dier een van de eerder waargenomen dieren is, is niet duidelijk.

Wilde kat (foto: Bob Luijks)

In de Ardennen en Eifel die grenzen aan Zuid-Limburg leeft een toenemend aantal wilde katten. De kans neemt dan ook toe dat een wilde kat Nederland bezoekt. Maar het wordt pas echt interessant als een wilde kat zich in Zuid-Limburg vestigt. Dat is een graadmeter voor de kwaliteit van de natuur in het leefgebied van de katten.

Wilde katten hebben behoefte aan bos om overdag te kunnen slapen en om er jongen te krijgen. Hun voedsel zoeken ze in bosranden en ruige graslanden. Extensieve jaarrondbegrazing, zoals ARK deze toepast in haar natuurgebieden in Zuid-Limburg, sluit perfect aan op wat de wilde kat wil. De diversiteit in het landschap die door begrazing ontstaat, zorgt er voor dat er altijd voldoende voedsel en beschutting is.

In samenwerking met de provincie Limburg, Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging zet ARK Natuurontwikkeling het onderzoek naar de wilde kat voort. We hopen in de toekomst definitieve vestiging en misschien zelfs voortplanting vast te kunnen stellen. En natuurlijk hopen we dat meer wilde katten opduiken, want voor een populatie zijn er meer nodig dan één of twee. De kans hierop lijkt groot.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Wilde kat gefilmd in Zuid-Limburg (film: ARK Natuurontwikkeling)

Wilde kat gezien?
Denkt u ook een wilde kat te zien? Probeer dan een foto van het dier te maken waarbij de staart en de bovenkant van de rug te zien zijn, noteer het tijdstip en de plaats. Geef de waarneming daarna zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan via anke.brouns@ark.eu.

Wilde kat op TV
Vroege Vogels heeft een reportage gemaakt over de wilde kat in Zuid-Limburg. Deze is terug te kijken via de website van Vroege Vogels.

Tekst: Anke Brouns, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Bob Luijks, Natuurportret
Film: ARK Natuurontwikkeling