Grote voorjaarsbekerzwammen

Voorjaar nu ook voor paddenstoelen aangebroken

Nederlandse Mycologische Vereniging
15-MRT-2017 - Het was het afgelopen weekend druk in de pretparken, dierentuinen en in de natuurgebieden. Door het prachtige lenteweer had blijkbaar iedereen het voorjaar in de bol gekregen. Met het verschijnen van de eerste echte voorjaarspaddenstoelen, zoals de Grote voorjaarsbekerzwam en de Voorjaarskluifzwam, is de lente pas echt begonnen.

Mycologen zullen waarschijnlijk met enige weemoed afscheid nemen van de winter. Het ging net zo goed vanwege het ideale weer van de afgelopen weken. Het regende voortdurend en de temperatuur overdag werd nauwelijks hoger dan 10 graden Celsius. Omdat er geen sprake meer was van nachtvorst waren de omstandigheden ideaal voor veel paddenstoelen, met de nadruk op veel. Een aantal algemene soorten waren daardoor in opvallend aantal aanwezig zoals donsvoetjes (Tubaria spec.). Op de meest onverwachte plaatsen werden ze gevonden, zelfs in het centrum van de stad in perken en plantenbakken. Als er maar dood organisch materiaal te vinden was zoals takjes, bladeren of houtsnippers. Door het vochtige weer waren in de bossen vele houtzwammen zoals korstzwammen, trilzwammen en elfenbankjes te vinden. Vooral de vele Gele trilzwammen (Tremella mesenterica), Grijze buisjeszwammen (Bjerkandera adusta) en Gewone oesterzwammen (Pleurotus ostreatus) vielen op. Tussen de mossen op de heidevelden waren deze winter opvallend veel Roze grondschijfjes (Roseodiscus formosus; Rode Lijst: Gevoelig) te vinden, getuige het grote aantal doorgegeven waarnemingen. En zo waren er veel meer paddenstoelen die profiteerden van het ideale paddenstoelenweer.

Gewone oesterzwammen waren deze winter genoeg te zien

Zeldzame voorjaarspaddenstoelen op meerdere plaatsen gevonden

Op 3 maart werden de eerste Grote voorjaarsbekerzwammen (Discina ancilis; Rode Lijst: Gevoelig) gevonden op een bemoste, verrotte dennenstam in een bos in Flevoland. Het vinden van een Grote voorjaarsbekerzwam is een belevenis op zich vanwege zijn grote zeldzaamheid. De vondst geeft een apart lentegevoel, maar door zijn zeldzaamheid is dat maar voor weinig mensen weggelegd. Hoewel de Grote voorjaarsbekerzwam elders in het land iets aan het toenemen is, is hij vrijwel beperkt tot de Flevopolders.

De Voorjaarskluifzwammen van Bergen (NH)

Grijze buisjeszwammen komen zeer algemeen voor. Het winterweer van de afgelopen weken was ideaal voor deze soortDe eerste Voorjaarskluifzwammen (Gyromitra esculenta; Rode Lijst: Bedreigd) van dit jaar werden gemeld uit Bergen (NH). Ze werden gevonden op een al jaren bekende locatie en dat is de enige boven het Noordzeekanaal. De locatie bevindt zich langs een drukke binnenduinrandweg met in de bermen Grove dennen (Pinus sylvestris) en nog enkele loofboomsoorten. De Voorjaarskluifzwammen komen alleen in de nabijheid van de Grove dennen voor. De gezondheid van de Grove dennen staat onder druk, want ze staan vlak tegen de wegrand aan en hellen over de weg. Beschadiging van de Grove dennen vindt geregeld plaats. De Grove dennen worden koste wat het kost door de gemeente in stand gehouden en opgeknapt om het aangezicht van deze belangrijke en voorname laan in stand te houden. Vorig voorjaar kwamen hier helemaal geen Voorjaarskluifzwammen tevoorschijn maar dit jaar weer wel. Het is elk jaar weer afwachten wat het voorjaar aan paddenstoelen zal brengen.

Grote voorjaarsbekerzwammen

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Ieko Staal (leadfoto: Voorjaarsbekerzwammen); Martijn Oud