Kapjesmorieljes

Zeldzame paddenstoelen langs de snelweg

Nederlandse Mycologische Vereniging
19-APR-2017 - De afgelopen dagen schoten de voorjaarspaddenstoelen in flink aantal de grond uit. Ook in de bermen langs de A8 kwamen voorjaarspaddenstoelen tevoorschijn. Je zou denken aan veel voorkomende paddenstoelensoorten die in hoge mate bestand zijn tegen milieuvervuiling, maar dat is niet het geval. Een opvallend aantal paddenstoelen langs de A8 wordt elders in Nederland maar weinig gevonden.

Paddenstoelen zoeken in de bermen van snelwegen is een hachelijke zaak. Bermen van snelwegen zijn vrijwel overal in Nederland verboden gebied. Het is er gevaarlijk en bijna geen mens heeft er iets te zoeken. Paddenstoelenzoekers hebben er wel degelijk iets te zoeken, maar die mogen er ook niet komen. Het zou paddenstoelenzoekers ertoe kunnen brengen de snelweg over te steken met alle gevolgen van dien.

Kapjesmorielje langs de A8

Er is maar bitter weinig bekend over de paddenstoelen van dit immens grote biotoop. Slechts op een paar plaatsen, zoals in de Zaanstreek, kunnen delen van snelwegbermen zonder gevaar worden bereikt. Die plaatsen zijn alleen bekend bij een klein groepje mensen, waaronder een klein aantal paddenstoelenliefhebbers uit de Zaanstreek. Soms loopt er een fietspad langs een snelweg en is het mogelijk een berm vanaf het fietspad te onderzoeken.

Grote schotelkluifzwamDit voorjaar belooft wat, want het aantal paddenstoelen dat de afgelopen week langs de A8 werd gevonden, is hoger dan andere jaren. De bermen waar het om gaat zijn van zand, soms bedekt met een dunne, vruchtbare toplaag van enige decimeters dik en beplant met populieren, soms met andere loofboomsoorten.

Snelwegpaddenstoelen

Behalve de meer gewone paddenstoelensoorten zoals de Tweekleurige vaalhoed, Geelsteelhertezwam en Vroege franjehoed, stonden er ook zeldzame tot zeer zeldzame paddenstoelen langs de A8. Kapjesmorielje (Mitrophora semilibera; RL: Kwetsbaar), Grote schotelkluifzwam (Helvella queletii; RL: Kwetsbaar) en de Geaderde kluifzwam (Helvella fusca; RL: Ernstig bedreigd) werden er deze week alweer gesignaleerd. De aantallen per soort zijn hoger dan andere jaren. De lagere temperaturen van de afgelopen week met af en toe een buitje zijn ideaal voor de ontwikkeling van veel paddenstoelensoorten. Waarschijnlijk zullen de Nonnenkapkluifzwammen (Helvella spadicea; RL: Bedreigd) nu snel gaan volgen. Het is weer druk langs de snelweg, en niet alleen met auto's.

Grote schotelkluifzwammen in de berm van de A8

De ernstig bedreigde Geaderde kluifzwam

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Piet Brouwer (leadfoto: Kapjesmorielje); Martijn Oud