gehakkelde aurelia primair

Nu ook in buitengebied vlinders

De Vlinderstichting
27-MRT-2017 - De eerste vlinders worden vooral in bebouwd gebied gezien, in steden en dorpen. Daar is vaak in het vroege voorjaar meer voedsel te vinden dan in het buitengebied. Nu sleedoorn en wilg bloeien, zijn er echter ook buiten stad en dorp vlinders te zien.

Boomblauwtje (een popoverwinteraar) op wilgDe afgelopen week zijn er zowel vlinderoverwinteraars gezien als vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht. De vrij lange periode met zon en wat hogere temperaturen hebben veel vlinderwaarnemingen opgeleverd en ook in de komende week zijn de weersvooruitzichten goed. Als je vlinders wilt zien, moet je echt op zoek naar plekken waar deze wat te zoeken hebben en dat zijn bloeiende planten. Alleen de mannetjes van citroenvlinder kun je eigenlijk overal wel aantreffen, want die vliegt kilometers op een dag en wordt niet zo vaak op nectarplanten gezien. Op dit moment bloeien op veel plekken wilgen en sleedoorns en dat zijn dus de plekken waar je moet zijn. De meeste kans om vlinders te zien, heb je op wat beschutte plekken die wel lekker in de zon liggen, want de luchttemperatuur is al wel prima, maar een beetje extra zonnewarmte hebben de vlinders echt wel nodig.

Enkele voorjaarsvlinders op wilg: v.l.n.r. klein geaderd witje, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, boomblauwtje & kleine vos

Enkele voorjaarsvlinders op sleedoorn: v.l.n.r. atalanta, dagpauwoog, groot koolwitje, klein koolwitje & bont zandoogje

Ook parende klein geaderd witjes kun je op sleedoorn aantreffenNaast de vlinderoverwinteraars, zoals de al genoemde citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia wordt er ook af en toe een atalanta doorgegeven. Deze is niet van oudsher een overwinteraar in onze streken, maar de laatste jaren blijven onder invloed van de klimaatverandering regelmatig atalanta’s de hele winter in ons land. Forse vorst kunnen ze niet aan en dit jaar zijn er dan ook niet gek veel voorjaarswaarnemingen van deze soort. Waarschijnlijk heeft de laatste flinke vorstperiode wel haar tol geëist. Naast die vlinderoverwinteraars zijn er ook al flink wat popoverwinteraars gemeld. Het meest is klein koolwitje waargenomen, maar ook de twee andere witjes: klein geaderd witje en groot koolwitje zijn al wel actief. In de duinen is hier en daar al een kleine parelmoervlinder gezien en bont zandoogje en boomblauwtje lijken echt los te komen, hoewel we de echt grote aantallen daarvan pas over een paar weken kunnen verwachten. Dan zijn wilg en sleedoorn al uitgebloeid, maar dan zijn veel andere planten inmiddels in bloei.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: gehakkelde aurelia op sleedoorn)