Tijgermug
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention

Muggenradar onderdeel van nieuw baanbrekend wereldwijd citizen science programma voor muggen

Muggenradar, Wageningen University
8-MEI-2017 - Jaarlijks worden 500 miljoen mensen ziek van een muggenbeet en komen rond de 2,7 miljoen mensen om. Vandaag lanceren diverse citizen science organisaties waaronder Muggenradar.nl en UN Environment de ‘Global Mosquito Alert’. Het wereldwijde publiek krijgt de mogelijkheid om samen met wetenschappers en overheden de strijd aan te gaan met muggen en de ziekten die ze overbrengen.

Global Mosquito Alert gaat zich richten op het monitoren en bestrijden van muggen en door muggen overgebrachte ziekten zoals zika, gele koorts, chikungunya, knokkelkoorts, malaria en West-Nijlvirus. Het is het eerste platform waarbij citizen science technieken wereldwijd worden ingezet om muggenpopulaties te monitoren. Global Mosquito Alert wordt gebaseerd op een aantal bestaande nationale citizen science programma’s waaronder ‘Mosquito Alert’ in Spanje, ‘MosquitoWEB’ in Portugal,Zanzamapp’ in Italië, de GLOBE Observer Mosquito Habitat Mapper in de Verenigde Staten/wereldwijd, het ‘Invasive Mosquito Project’ in de Verenigde Staten en de Muggenradar van Wageningen University in Nederland.

De geringde wintersteekmug komt in Nederland voor en wordt regelmatig voor de tijgermug aangezien. De wintersteekmug is echter in tegenstelling tot de tijgermug een forse mugDe nieuwe alliantie heeft afgesproken om bestaande monitoringmethoden om de verspreiding van belangrijke muggensoorten, hun broedgebieden en de overlast die muggen veroorzaken op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt ook gekeken naar hoe de laatste DNA-identificatietechnieken ingezet kunnen worden. Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn om aan het DNA in een druppel water te bepalen van welke muggensoorten er larven in het water rondzwemmen. Muggenradar richt zich momenteel vooral op het monitoren van de mate van overlast die muggen in Nederland veroorzaken. In Nederland worden de hierboven genoemde ziekten gelukkig nog niet overgebracht door muggen.

Environment Live van de Verenigde Naties

De Global Mosquito Alert wordt gebouwd en onderhouden door Environment Live. Environment Live is het kennisplatform van de Verenigde Naties waarmee ’s werelds beste milieudata en –onderzoek verzameld en beschikbaar gemaakt wordt. Environment Live verschaft real-time open data toegang tot beleidsmakers en het brede publiek. Momenteel worden alleen de muggenwaarnemingen die via het Spaanse Mosquito Alert verzameld worden direct doorgegeven en gevisualiseerd op Environment Live. In de komende maanden zullen ook andere netwerken waaronder Muggenradar aangekoppeld worden.

Kaart van muggenmeldingen op Environment Live

De real-time muggeninformatie die op Environment Live beschikbaar komt stelt bestrijdingsdiensten, overheden en publiek in staat om gezondheidsrisico’s te verminderen of te voorkomen. Het platform biedt daarnaast aan bezorgde mensen waar ook ter wereld de optie om hun muggenwaarnemingen en eventuele oplossingen voor de muggenproblematiek door te geven. De waarnemingen van het publiek worden toegevoegd aan de informatie en waarnemingen die al beschikbaar zijn via overheidsorganisaties die zich met de muggenproblematiek bezig houden.

Global Mosquito Alert is naast de genoemde UN Environment en de diverse nationale citizen science programma’s voor muggen een samenwerking tussen de Europese, Australische, Amerikaanse en Aziatische citizen science verenigingen. Op een recente tweedaagse workshop in Genève georganiseerd door UN Environment, de Wilson Center’s Science and Technology Innovation Program en de Europese Citizen Science Vereniging werd afgesproken om de Global Mosquito Alert te starten. Gezamenlijk zullen zij de financiering gaan organiseren die nodig is om de Global Mosquito Alert te ontwikkelen en bij miljoenen mensen wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Tekst: Global Mosquito Alert met inbreng van Arnold van Vliet, Sander Koenraadt en Chantal Vogels van Wageningen University & Research en betrokken bij Muggenradar
Foto's: European Center for Disease Control (leadfoto: tijgermug); Hans Smid, Bugsinthepicture.com