Stierslang

Stierslangen in de Zuid-Hollandse duinen

Stichting RAVON
21-JUN-2017 - Afgelopen weekend is een stierslang op de golfbaan in de duinen bij Wassenaar aangetroffen. Deze soort kan een lengte van circa 1,5 tot 2,2 meter bereiken. Hij is niet giftig en voedt zich met onder andere knaagdieren, vogels en eieren. Van nature komt hij voor in Mexico, de Verenigde Staten en Zuid-Canada. Het is niet de eerste keer dat deze soort in de Zuid-Hollandse duinen wordt aangetroffen.

De afgelopen jaren zijn er al enkele waarnemingen van stierslangen ((Pituophis catenifer) gedaan en dit jaar zijn er in een kort tijdsbestek al verschillende exemplaren in de Zuid-Hollandse duinen aangetroffen. Met name op warme dagen zijn zij vooral langs paden en wegen gezien, waarschijnlijk omdat daar de trefkans het grootst is vanwege de grotere dichtheid aan mensen. Het is niet bekend hoeveel stierslangen er in de duinen leven en uitspraken hieromtrent zijn speculatief. De stierslang van afgelopen zondag is overgebracht naar ReptielenZOO 'SERPO' in Rijswijk waar het dier over enige tijd door het publiek te bewonderen is.

Stierslang in de Zuid-Hollandse duinen

Risico?

In 2014 is voor een aantal slangensoorten een risicoanalyse opgesteld. Daarbij is de stierslang conform het ISEIA protocol (Invasive Species Environmental Impact Assessement) in categorie C (‘laag ecologisch risico’) opgenomen. Destijds waren er echter nauwelijks meldingen van stierslangen in Nederland. Aangezien daar inmiddels verandering in is gekomen, zal een herziening van de risicoanalyse voor deze soort plaatsvinden. RAVON en Dunea registreren al enkele jaren de meldingen van slangen en RAVON zal de komende periode een feitenrelaas opbouwen en verder (beperkt) onderzoek uitvoeren.

Stierslang

Geef waarnemingen van exotische slangen door!

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, roepen wij hierbij mensen op om waarnemingen van stierslangen in Zuid-Holland te melden bij Richard Struijk (r.struijk@ravon.nl / 024-7410600). Waarnemingen uit het verleden zijn daarbij eveneens waardevol. Ook andere uitheemse slangen kunnen hier worden gemeld, en ook afkomstig elders uit Nederland. 

Tekst: Richard Struijk, RAVON; Noël Aarts, Dunea en Walter Getreuer, ReptielenZOO 'SERPO'
Foto’s: Noël Aarts