Teek

Lyme-kaarten nu ook in Atlas Leefomgeving

Atlas Leefomgeving
3-JUL-2017 - In juni en juli worden de meeste mensen gebeten door teken. Door teken wordt de ziekte van Lyme overgedragen. In de Atlas Leefomgeving is nu een kaart opgenomen die diagnoses van Lyme laat zien.

De ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door de Borrelia-bacterie wordt veroorzaakt. Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen als ze zelf besmet zijn met de Borrelia-bacterie. Het meest voorkomenErythema migransde signaal van de ziekte van Lyme is een rode ring- of vlekvormige huiduitslag (erythema migrans) op de plaats waar de teek heeft gebeten. Soms kunnen mensen echter besmet raken met de bacterie zonder dat ze een rode ring of vlek hebben gezien. Hoe eerder de ziekte wordt opgemerkt, hoe beter deze te behandelen is met antibiotica. 

Lichte stijging in 2014

Sinds 1994 wordt door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bijgehouden hoeveel mensen in Nederland de huisarts bezoeken met deze rode ring- of vlekvormige huiduitslag. Tussen 1994 en 2009 is het aantal flink gestegen. Tussen 2009 en 2014 nam het aantal diagnoses bij de huisarts nog iets toe. Elk jaar krijgen mensen in Nederland samen meer dan 1 miljoen tekenbeten. Van alle mensen die in Nederland door een teek worden gebeten, krijgen ongeveer 2 tot 3 op de 100 (2 tot 3%) de ziekte van Lyme.

Lymekaarten op Atlas Leefomgeving

Het RIVM heeft kaarten gemaakt op basis van het aantal erythema migrans-diagnoses door huisartsen. Naast de kaart met gegevens uit 2009, is nu ook die met meldingen uit 2014 opgenomen in de Atlas Leefomgeving. Bij het tonen van de kaart in de Atlas kunt u in het menu ‘kaartlagen selecteren’ de legenda openen. U kunt daar ook de uitgebreide toelichting op de kaart vinden. In de rode gebieden zijn de meeste diagnoses van een rode ring- of vlekvormige huiduitslag gemeld. Vooral in het oosten van het land en op de Waddeneilanden wordt veel Lyme gezien. Via ‘informatie op locatie’ in het rechtermenu is zichtbaar wat de aantallen per gemeente precies zijn. Hoewel de meeste tekenbeten plaatsvinden in het buitengebied, wordt ruim 1 op de 5 tekenbeten opgelopen in stedelijk gebied. Vooral in stadsparken, bossen en de eigen tuin worden mensen gebeten door teken.

 Aantal mensen dat na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts is gezien in 2009 en 2014

Wees alert op tekenbeten

Het is belangrijk om te controleren op tekenbeten nadat je in het ‘groen’ bent geweest, zowel binnen als buiten stedelijk gebied. Bijvoorbeeld na bezoek aan het park, de speeltuin of na verblijf in de tuin. En natuurlijk ook na een wandeling door het bos of de duinen. Verwijder een teek zo snel mogelijk. Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt.

Meer informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme is te vinden op de website van het RIVM en op Tekenradar.nl.

Tekst: Wendy Vercruijsse, Atlas Leefomgeving
Foto's: Francis Schaffner, ECDC (leadfoto: teek op blad); CDC-PHIL; Atlas Leefomgeving