Scheefbloemwitje Posterholt - primair

Spectaculaire sprong scheefbloemwitje

De Vlinderstichting
26-SEP-2017 - De uitbreiding van het scheefbloemwitje gaat nog harder dan we al verwachtten. Uit het buitenland is bekend dat er in een jaar grote afstanden kunnen worden overbrugd, maar dat er al in 2017 waarnemingen uit Wageningen zouden zijn, hadden we niet gedacht. Hij vliegt nog enige weken door, dus hoe ver zal hij nog naar het noorden en westen oprukken?

Het scheefbloemwitje uit Wageningen op 25 septemberHet scheefbloemwitje is een relatief nieuwe soort in Nederland. In 2015 werden de eerste waarnemingen gedaan in Limburg. Vorig jaar, in 2016, werd de soort op veel meer plaatsen in Limburg aangetroffen. Dit jaar, 2017, kwamen de waarnemingen weer wat noordelijker uit Limburg tot aan Arcen en ook uit Twente (waarschijnlijk vanuit het oosten binnengekomen). Het was dan ook wel spectaculair dat Chris van Swaay, medewerker van De Vlinderstichting, er op 25 september eentje zag en fotografeerde tijdens zijn lunchwandeling in Wageningen! Het vrouwtje zat in een klein voortuintje bij, jawel, scheefbloem. Chris van Swaay: “Het was nog net bewolkt en toen er een sprietje zon door de wolken kwam vloog er een witje op, die snel weer ging zitten op de scheefbloem toen de zon weer verdween. Ik kon haar, want het was een vrouwtje, prachtig bekijken en vlug met mijn mobieltje, fotograferen. Het was echt een scheefbloemwitje!”

De verschillen tussen groot koolwitje, scheefbloemwitje en klein koolwitje

Waarnemingen scheefbloemwitje tot 25 september 2017Uit de publicaties over de sterke uitbreiding in Duitsland komt wel naar voren dat vooral de septembergeneratie een sterke trekdrang heeft en juist dan de grootste afstanden aflegt. Deze waarneming uit Wageningen is zo’n 70 kilometer verwijderd van Arcen en zelfs 90 kilometer vanaf de locatie bij Enschede. Het lijkt waarschijnlijk dat ook tussen deze plaatsen het scheefbloemwitje aanwezig is. Bovendien vliegt de soort nog tot ver in oktober en hij zou maar zo nog 30 of 50 kilometer verder kunnen worden aangetroffen.

We vragen iedereen dan ook om extra alert te zijn op witjes en goed te kijken of u wellicht met een scheefbloemwitje te maken hebt. De vrouwtjes zijn goed te herkennen aan de ver doorlopende zwarte vleugelpunt en de grote, vierkante en vaak wat holle vlek op de voorvleugel. Mannetjes zijn lastiger van klein koolwitje te onderscheiden. Als u een scheefbloemwitje denkt te zien, geef de waarneming door via Waarneming.nl of Telmee en doe er altijd even een foto bij, het liefst van de bovenzijde.

 

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Marlie Huskens; Chris van Swaay; Kars Veling
Kaart: NDFF