Wezel

De wezel laat zich goed zien in Sambeek

Zoogdiervereniging
26-OKT-2017 - Bij onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in Sambeek (Noord-Brabant) is de wezel afgelopen september op maar liefst zeven van de tien locaties waargenomen. Het beschermde dier lijkt hier dus goed vertegenwoordigd. Van de hermelijn ontbreekt helaas nog elk spoor.

In opdracht van BIJ12 en de provincie Noord-Brabant voeren vrijwilligers van de Zoogdiervereniging onderzoek uit naar de aanwezigheid van onder andere kleine marters rondom landbouwpercelen waar agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. Ook bij Sambeek, in de Maasheggen, plaatsten de vrijwilligers Menno Slaats en Joost Geraets in september tien marterboxen in het veld. Een marterbox is een houten kist waarin een cameraval is geïnstalleerd. Dieren worden naar binnen gelokt met behulp van visolie, waarna een filmpje van de betreffende bezoeker wordt gemaakt. In veel gevallen gaat het om veldmuizen, bosmuizen en de nodige naaktslakken. In Sambeek bleken ook wezels de kasten te bezoeken: wel tachtig keer. Uiteindelijk bleek de wezel gefilmd in zeven van de tien marterboxen: een geweldige score. In 2016 liet de wezel zich bij Sambeek slechts vier keer zien op één locatie.

Wezel in een marterbox

Het transect bij Sambeek was uitgezet langs kruidenrijke akkerranden, knip- en scheerheggen en kruidenrijke graslanden. Daar stikt het vaak van de woelmuizen, het favoriete voedsel van de wezel. Wanneer er voldoende voedsel is, kan de wezel twee nestjes jongen per jaar groot brengen: één in het voorjaar en één in de zomer. In een goed muizenjaar neemt het aantal wezels dan ook vaak snel toe.

Op landbouwpercelen waar de marterboxen zijn geplaatst, wordt agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. Dit betekent dat boeren ‘Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer’ (ANLb) subsidie ontvangen om de percelen zo te beheren dat de natuurwaarde van de percelen versterkt worden. Hierover zijn concrete beheerafspraken gemaakt met de betreffende boeren.

Het onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer loopt momenteel nog. Aan het eind van het jaar worden de resultaten verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met RAVON, FLORON, Sovon en de Vlinderstichting. Enkele tientallen vrijwilligers zijn betrokken bij de uitvoer.

Tekst: Sander Bouwens, Zoogdiervereniging
Foto's: Esther Borkent; cameraval Menno Slaats en Joost Geraets