Ruimte voor Levende Rivieren

ARK Rewilding Nederland
26-NOV-2017 - Sinds kort is de website LevendeRivieren.nl online. Op deze website presenteren zes organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning. Circa 15.000 hectare nieuwe natuur heeft deze visie mede opgeleverd.

Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe visie Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu.

Ruimte voor Levende Rivieren is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Samen kunnen we meer ruimte scheppen voor een levend en klimaatbestendig rivierenland.

Meer informatie


Ruimte voor Levende Rivieren is de visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied: ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, de Natuur en milieufederaties, LandschappenNL en Wereld Natuur Fonds.
 

Tekst en foto: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling