Tiny forest zaandam

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

Wageningen University
6-MRT-2018 - ‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt geplant om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het IVN bracht dit idee naar Nederland.

In 2015 werd Het Groene Woud in Zaanstad aangeplant, het eerste officiële Tiny Forest: 600 bomen verdeeld over 40 soorten. Het nabijgelegen Gouwse Bos werd het tweede 'Tiny Forest', opgezet volgens een iets andere filosofie dus formeel geen Tiny Forest. Hier werden ook besdragende struiken en planten ingezaaid. De namen werden gegeven door basisschoolleerlingen, die de bosjes ook hebben geadopteerd.

Groeiend aantal

Inmiddels zijn er al zeven Tiny Forests in Nederland aangeplant. Met het succes van de Cruyff Courts en de Krajicek Playgrounds in het achterhoofd wil het IVN in enkele jaren tijd verspreid over heel Nederland meer dan honderd van dit soort minibosjes aanplanten. De vraag daarbij is wel of deze bosjes doen waar ze voor bedoeld zijn: het vergroten van de biodiversiteit. Daarom is in 2017 gedurende het hele jaar in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan. Wageningen Environmental Research (WENR) bracht elke maand met behulp van vrijwilligers de biodiversiteit in de bosjes in kaart. “Dit was nog nooit eerder gedaan,” zegt projectleider Fabrice Ottburg van WENR. “Het Groene Woud is het eerste Tiny Forest ter wereld dat jaarrond is onderzocht op de voorkomende flora en fauna.”

Hoge biodiversiteit

Uit het onderzoek blijkt dat zowel in Het Gouwse Bos als in Het Groene Woud de biodiversiteit hoger ligt dan in nabijgelegen referentiebossen. Dat geldt zowel voor het aantal soortgroepen als voor het aantal individuen. Groene Woud en Gouwse Bos dragen dus beide bij aan de biodiversiteit van de omgeving. “Dat allerlei soortgroepen de bosjes hebben weten te bereiken is overigens mede het gevolg van het feit dat ze zich bevinden in een park, waar al natuur is,” zegt Fabrice Ottburg. Hij is benieuwd hoe zulke bosjes zich ontwikkelen als ze in een meer stedelijke omgeving worden aangelegd. En uiteindelijk wil hij ook kijken wat het effect ervan is op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de warmtehuishouding in de directe omgeving, en op het waterbergend vermogen.

Cheque

Het IVN wil het concept graag uitrollen over heel Nederland. De kans daarop is groot, want tijdens de Tiny Forest-conferentie van het IVN en de provincie Noord-Holland op 7 februari, waar Fabrice Ottburg en Dennis Lammertsma van WENR de resultaten van het onderzoek bekend maakten, en waar ook Daan Bleichrodt van het IVN een presentatie hield, werd Daan overvallen door een cameraploeg van de Nationale Postcode Loterij, onder leiding van Nicolette van Dam. Hij kreeg ter plaatse een cheque overhandigd van ruim 1,8 miljoen euro. Met dit bedrag kan het IVN de gewenste Tiny Forests realiseren.

Tekst: Wageningen University & Research
Foto: IVN