Oostelijke witsnuitlibel - primair

Zeer zeldzame libellen aangetroffen in het Kuinderbos

De Vlinderstichting
9-AUG-2018 - Het afgelopen jaar zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder veel bijzondere libellen gevonden. Zo werden bij één poel vijf soorten witsnuitlibellen gezien, waaronder de zeer zeldzame sierlijke witsnuitlibel en de oostelijke witsnuitlibel. Deze laatste is op de enige andere plek in Nederland waar hij voorkwam al enige jaren niet meer aangetroffen.

Er zijn veel verschillende waterpartijen in het Kuinderbos met verschil in grootte, grondsoort en begroeiingHet Kuinderbos is in 2011 door De Vlinderstichting uitgeroepen tot libellenreservaat vanwege de vele soorten die er toen al voorkwamen. Bijzonder is dat nog jaarlijks nieuwe soorten het gebied weten te vinden. Het is dan ook een bijzonder gevarieerd gebied. De afgelopen 15 jaar zijn er veel poelen, vennen, kreken, natuurvriendelijke oevers en zelfs een beek aangelegd. Al deze waterpartijen vormen samen een natte as van zes kilometer diagonaal door het Kuinderbos. De waterpartijen hebben diverse grondsoorten als ondergrond zoals zand, veen, klei en zavel. Dit gemengd met de schelpen van de voormalige Zuiderzee maakt dit gebied uitermate geschikt voor libellen. In het Kuinderbos wordt ook veel aan bosrandbeheer gedaan en worden de paden plaatselijk opengekapt, zodat de zon daar haar werk kan doen en er veel bloeiende planten staan die insecten aantrekken. Dit zijn ideale ‘jachtvelden’ voor libellen, samen met open water onmisbaar in hun levenscyclus.

 

De uiterst zeldzame oostelijke witsnuitlibelVrijwilligers gaan regelmatig in het gebied op zoek en brengen daar de vlinders en libellen nauwkeurig in kaart. Eén van hen, Gerard Eggens, is vaak in het gebied te vinden en hij ontdekte bij één van de poelen in het Kuinderbos een sierlijke witsnuitlibel. Deze zeer zeldzame soort had landelijk een erg goed jaar en is op heel veel plekken buiten zijn bekende vlieggebied in de Weerribben aangetroffen. Helemaal bijzonder werd het toen Eggens de week daarna in diezelfde poel ook de oostelijke witsnuitlibel ontdekte. Dit is een zeer zeldzame soort die op één locatie in Friesland voorkwam, maar daar al een paar jaar niet meer was aangetroffen. Het ging niet om één exemplaar, maar er werden vier mannetjes gezien. Mogelijk dat deze zich in de poel hebben ontwikkeld uit eitjes die in voorgaande jaren zijn afgezet. Vrouwtjes zijn niet aangetroffen, maar de komende jaren zal goed worden bijgehouden of het hier wellicht om een populatie gaat. Deze zomer is de oostelijke witsnuitlibel ook op de Gorsselse hei aangetroffen. Naast de witsnuitlibellen zijn er in het Kuinderbos ook veel heidelibellen gezien. Naast de algemene soorten ook bandheidelibel, Kempense heidelibel en zuidelijke heidelibel. Door het Kuinderbos loopt een libellenroute, deze voert langs een aantal mooie poelen en de beek. Vanaf de route kun je veel libellen goed te zien krijgen.

Tekst: Harco Bergman, Staatsbosbeheer & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling (leadfoto: oostelijke witsnuitlibel)