Kraanvogel met jong van negen weken

Kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg

Vogelbescherming Nederland
19-SEP-2018 - Het gaat goed met de kraanvogels in ons land. Dit jaar waren er maar liefst 32 broedpaartjes in Nederland. Een absoluut record, de populatie groeide spectaculair met maar liefst 45% ten opzichte van 2017. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland, maar vanuit daar verspreiden ze zich over het land. Nieuw dit jaar: de kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg!

De kraanvogel is er één die tot de verbeelding spreekt. Deze grote grijze vogel van 1,30 meter lang herken je aan de rode vlek achter op de kop. Zijn trompetterende roep herken je uit duizenden. In Nederland broeden kraanvogels in hoogvenen, natte heidevelden en bossen met heide en vennen. Wat ze nodig hebben is rust, ruimte en nattigheid. 

Het eerste kraanvogeljong

Het duurde even voordat dat mogelijk was in Nederland. Pas in 2001 kwam de kraanvogel in ons land weer tot broeden, na een afwezigheid van honderden jaren. Het eerste kraanvogeljong zag het licht in het Fochterloërveen. Daarna groeide het aantal kraanvogels langzaam, maar gestaag. In 2014 waren er acht paren, vijf in het Fochterloërveen, twee in het Dwingelderveld en één bij de Engbertsdijksvenen. Vorig jaar waren er 22 paartjes.

Dit jaar 32 paar

Dit jaar komt het aantal paartjes uit op maar liefst 32! Daarvan hadden ongeveer 25 tot 26 paren eieren, twaalf daarvan kregen kuikens. Van de twintig getelde kuikens vlogen er uiteindelijk zeven uit. In verhouding tot het aantal broedparen is dat een teleurstellend eindresultaat. De verklaring zit in twee factoren. Door de droogte was er weinig voedsel en waren de nest- en slaapplaatsen makkelijker bereikbaar voor roofdieren. Daarnaast kostte de recreatiedruk twee kuikens het leven.

Kraanvogels in het Fochteloërveen

Nieuw in Noord-Brabant en Limburg

In Noord-Brabant en Limburg is dit jaar voor het eerst gebroed. Na jarenlange omzwervingen van paren in Noord-Brabant en Limburg is er nu sprake van een definitieve vestiging in twee grote hoogveengebieden. Zowel in de Groote Peel als de Mariapeel broedde één paar; daarnaast zat in de Mariapeel nog een tweede paar dat niet broedde. Door de droogte was het nest in de Mariapeel in juli goed bereikbaar. In het nest zijn eisnippers van de kraanvogel gevonden.

Opmars niet te stuiten

Ondanks een uiteindelijk mager broedsucces blijft de kraanvogel in opmars en vestigt hij zich op steeds meer plekken in Nederland. Als we volgend jaar wat meer geluk hebben met het weer én als het lukt om nest- en opgroeigebieden beter te beschermen, kon het weleens een topjaar worden. De kraanvogel is daarmee niet meer weg te denken uit ons land.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland; Herman Feenstra, Kraanvogels.net
Foto's: Herman Feenstra