Wilde zwijnen

Afrikaanse Varkenspest op de drempel

Zoogdiervereniging
21-SEP-2018 - Afrikaanse Varkenspest dook 13 september voor het eerst op in West-Europa. Dit laat zien dat een uitbraak van deze voor mensen ongevaarlijke virusziekte van wilde zwijnen en gehouden varkens ook zomaar in Nederland kan komen. Het is zeer in het belang van de wilde zwijnen en de gehouden varkens dat het virus niet in Nederland gaat opduiken.

Het virus komt uit Afrika en is waarschijnlijk via keukenafval Europa binnengekomen in een haven in Georgië in 2007. Van daaruit verbreidt het zich langzaam door de wildezwijnenpopulatie in Oost-Europa. Het virus is al aangetroffen tot in midden Polen, waar een groot deel van de populatie wilde zwijnen het loodje legt. Symptomen zijn plotselinge sterfte, hoge koorts, bloedingen in de huid en een vergrote milt. Het virus kan zich behalve via onderling contact tussen besmette dieren ook verspreiden door onder andere het vervoeren van (restanten van) dode dieren of vleesproducten uit besmet gebied. Zo kan het ook opduiken op plaatsen die veraf liggen van het gebied waar het virus voorkomt, zoals vorige week donderdag in de Belgische Ardennen.

Regio’s waarvandaan geen vleesproducten moeten worden meegenomen naar Nederland

Er zijn verschillende manieren waarop het virus verspreid kan worden

Voorkom dat u degene bent die deze virusziekte Nederland binnensleept. Gooi daarom geen etensresten in de natuur, neem geen kadaverresten en vleesproducten mee uit besmette gebieden, neem hygiënemaatregelen als u terugkomt uit een natuurgebied in besmet gebied. Mijd als jager, natuurliefhebber of visser gebieden waar Afrikaanse Varkenspest heerst. Het ontsmetten of wassen van kleding, vervoermiddelen, gebruikte materialen en schoeisel is altijd een goed idee, maar na terugkeer uit een besmet gebied altijd noodzakelijk.

En mocht dan toch het virus Nederland bereiken, dan is een snelle signalering essentieel om direct maatregelen te kunnen nemen. Neem bij een verdenking van Afrikaanse varkenspest direct contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 045 - 546 31 88. Andere dode wilde zwijnen kunnen worden gemeld bij het Dutch Wildlife Health Centre via het meldingsformulier. Als DWHC het door u gemelde dode dier zou willen laten ophalen, dan wordt contact met u opgenomen.

 

Tekst: Ellen van Norren, Zoogdiervereniging en Margriet Montizaan, Dutch Wildlife Health Center, DWHC
Foto: Maaike Plomp