Keep bij vogelvoer

Duizenden kepen onder de beuken

Vogelbescherming Nederland
30-OKT-2018 - De keep is een van onze fraaiste wintergasten. Ze zijn momenteel op trek en zwermen vanuit Scandinavië met miljoenen uit over Europa. Ook in Nederland zijn deze noordelijke neven van de vink nu massaal te zien. Het wachtwoord is: beukenlaan.

In oktober en november trekken grote groepen kepen door Nederland. De keep is de Scandinavische neef van onze eigen vink. Kepen zijn net zo groot als vinken, maar vallen vooral op door de combinatie van witte buik en oranje borst en vleugeldekveren. Bij het opvliegen is de witte stuit opvallend. Ze zijn momenteel in grote aantallen in ons land te zien. Overvliegend in de lucht en zaden zoekend op de grond. Het is de ideale tijd om naar deze relatief onbekende, maar zeer fraaie vogel op zoek te gaan. Met zijn subtiele verenkleed is de keep eindeloos bewierookt door Hans Dorrestijn: "De keep bewijst dat er een Kunstenaar achter de Schepping zit en geen toevallige dommekracht."

Kepen dansen in de lucht

De grootste aantallen kepen zijn in de trektijd overvliegend te zien. Maar vaak vliegen ze hoog over, buiten het gezichtsveld. En als ze laag overvliegen is het nog lastig deze kleine zangvogel in de vlucht te herkennen. Robert Kwak van Vogelbescherming Nederland legt uit hoe je vinken en kepen toch uit elkaar kunt houden in de vlucht: "Kepen vliegen in dansende zwermen, een beetje als kneutjes. Vinken vliegen meer in rustige groepjes. Kepen zijn net iets dikker en vliegen net iets harder dan vinken. Daarom vliegen vinken zelden mee in trekgroepen van kepen, want ze kunnen de kepen net niet bijhouden. Andersom gebeurt wel regelmatig, dus dat er een keep meevliegt met een groepje vinken. Kepen zijn ook goed herkenbaar aan hun geluid. Ze roepen een nasaal kjèèp, vooral als ze willen landen of al aan de grond zitten.”

Kepen zijn gemakkelijk met vinken te verwarren, maar bij goed kijken is het verschil al snel te zien

Wachtwoord beukenlaan

Een veel gemakkelijkere manier om van de kepen te genieten is op de grond. Robert Kwak: “Kepen zijn in deze tijd van het jaar relatief gemakkelijk te vinden. Ze komen aan de grond onder bomen met veel zaden. Het meest geliefd is daarbij de beuk. Vooral oude beukenlanen zijn in deze trektijd favoriet bij zowel kepen als vinken. Soms foerageren ze op de beukennootjes in groepen van tientallen of honderden tegelijk. Nog veel spectaculairdere verzamelplaatsen van kepen vind je trouwens als je verder naar het oosten gaat. In Duitsland en Midden-Europa zie je in beukenbossen soms slaapplaatsen van enkele miljoenen kepen.”

Kepen in de tuin

Een keep is prachtig en subtiel getekendEr is overigens nog een manier om kepen te zien. Ze bezoeken in de winter namelijk ook tuinen. In een tuin in België werden in 2011 zelfs eens 30.000 kepen geteld! Sensationeel, maar natuurlijk een uitzondering. Het aantal tuinkepen verschilt namelijk nogal van jaar tot jaar. Sommige winters laten ze zich nauwelijks zien, in andere jaren struikel je erover. Als het een goed kepenjaar is, dan kun je ze met het voeren van zaden en pitten verleiden tot een tuinbezoek. Wil je weten of de keep bij jou in de buurt zit? Doe de postcodevogelcheck op Mijnvogeltuin.nl en kijk wat je kunt doen om de keep en andere vogels in jouw buurt naar je tuin te lokken.

 

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Koos Dansen; Jelle de Jong; Jan Lok