Twickel heeft een prachtig kleinschalig landschap. Voor de landbouw levert dit uitdagingen op, maar een Boeren voor Natuur boer kan er goed mee werken

Het betalen van boeren voor Boeren voor Natuur mag nu in heel Nederland

Wageningen University & Research
19-NOV-2018 - Sinds 2008 wordt geëxperimenteerd met ‘Boeren voor natuur’, een natuurinclusieve vorm van landbouw. Tot nu toe was financiering hiervan met publiek geld alleen toegestaan voor enkele pilotprojecten. Maar een Brussels besluit van vorige week zorgt ervoor dat Boeren voor Natuur nu een optie is geworden in heel Nederland.

Op 29 oktober 2018 gaf de Europese Commissie na een staatssteunprocedure aan geen bezwaar te hebben tegen de aangepaste Catalogus Groenblauwe Diensten. In deze aanpassing is Boeren voor Natuur opgenomen als ‘Gesloten Bedrijfssysteem’. Daarmee is het overheden toegestaan om boeren vergoedingen te betalen voor Boeren voor Natuur tot een maximum van €1.267,93 tot €1.435,86 per hectare per jaar, afhankelijk van de grondsoort.

Tot nu toe was betaling voor Boeren voor Natuur met publiek geld alleen toegestaan voor de pilotbedrijven in de polder van Biesland en op landgoed Twickel. Op deze bedrijven is sinds 2008 ervaring opgedaan met deze natuurinclusieve vorm van kringlooplandbouw. Wageningen Environmental Research (WENR) leidde de monitoring van de ontwikkelingen op de bedrijven. Begin dit jaar verscheen daarover nog het rapport Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw?.

De integratie van natuur en landbouw gaat in Boeren voor Natuur verder dan agrarisch natuurbeheer: het hele bedrijf is erbij betrokken en de bedrijfsvoering is per definitie extensief door de nattere omstandigheden en de schaarste aan mest

Eindelijk kunnen álle boeren aan de slag

Onderzoeker Judith Westerink van WENR over dit besluit: “De pilot Boeren voor Natuur was altijd bedoeld om van te leren en op basis van die ervaringen ook elders in Nederland aan de slag te gaan met dit systeem. We hebben lang op deze uitspraak moeten wachten. Al die tijd hebben we geïnteresseerde boeren, landgoederen en overheden moeten teleurstellen. Nu is dat niet meer nodig. Boeren die aan de slag willen met Boeren voor Natuur, kunnen nu afspraken maken met hun provincie, waterschap en/of hun gemeente. Dat komt mooi uit, nu natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw volop in de belangstelling staan.”

Eerder al gaven de onderzoekers aan dat Boeren voor Natuur vooral geschikt is voor bufferzones rond natuurgebieden, beekdalen, landgoederen en stadsrandgebieden. Boeren voor Natuur-bedrijven dragen bij aan meer biodiversiteit, een mooier landschap, een betere waterkwaliteit, en meer mogelijkheden voor het vasthouden van water.

Tekst: Judith Westerink, Wageningen University & Research
Foto's: Judith Westerink en Gerry Bulten