Panorama heide met ven

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nature Today

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
28-NOV-2018 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is vanaf nu partner van Nature Today. De NVWA bewaakt niet alleen de voedselveiligheid en de productveiligheid, maar handhaaft ook onderdelen van de natuurwetgeving. Er zijn drie hoofdtaken: bescherming van biodiversiteit, voorkomen van verspreiding van ziekteverwekkende vectoren en toezicht op het welzijn van (exotische) dieren.

Opvallend veel bezoekers van Nature Today blijken geïnteresseerd te zijn in méér natuurberichten over natuurbeleid, zowel Europees, nationaal als provinciaal. Ook verhalen over politieke ontwikkelingen op het gebied van natuur zijn gewenst. Dit blijkt uit een enquête onder bezoekers van de website in het begin van 2017. De NVWA ziet toe op en adviseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over natuurwetgeving. Onze kennis en ervaring delen we graag met de lezers van Nature Today.

Bescherming van de biodiversiteit

De NVWA voert controles uit om te voorkomen dat mensen handelen in bedreigde plantensoorten, bedreigde diersoorten of producten gemaakt van deze soorten. We controleren de handel en ook bij particulieren kunnen we controleren op illegale handel en bezit van beschermde soorten. Complexe zaken die de Douane aantreft kunnen aan de NVWA worden overgedragen. Zo is dit jaar een echtpaar op Schiphol aangehouden met circa 440 beschermde orchideeën in een koffer zonder de benodigde documenten. Om de handel in illegaal gekapt hout tegen te gaan, inspecteren we bedrijven die hout, houten meubels en papier en pulp op de Europese markt brengen.

Binnen Nederland richten we ons samen met het Korps Landelijke Politiediensten op de illegale visvangst of visstroperij. Recent hebben inspecteurs van de NVWA op de Oosterschelde 87 stuks aalvistuigen en andere niet toegestane vistuigen aangetroffen waarmee in die periode niet mocht worden gevist.

RimpelroosDe NVWA is verantwoordelijk voor de handhaving van de verboden in de Exotenverordening, gerelateerd aan handel en bezit. Invasieve exoten die zich in de Nederlandse natuur hebben gevestigd, hebben de aandacht van provincies. De NVWA beoordeelt, adviseert en communiceert over de mogelijke risico’s van exoten. Op onze website staan alle inmiddels ruim zestig risicobeoordelingen van soorten als de boomwurger, Japanse oesterboorder en rimpelroos. 

Het toezien op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen helpt de biodiversiteit van Nederland in stand te houden. Zo is er een meldpunt waar imkers bijensterfte door spuitschade kunnen doorgeven. Het handhaven van de wetgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen is ook belangrijk voor het behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voorkomen van verspreiding van ziekteverwekkende vectoren

De tweede belangrijke taak van de NVWA is voorkomen dat ziekteverwekkers zich kunnen verspreiden. Een voorbeeld is de tijgermug, die mogelijk ziekten als dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts kan overdragen op mensen. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen deze ziekten kunnen overdragen, is te verwaarlozen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.

De NVWA zorgt voor plaatsing van muggenvallen bij bedrijven die producten importeren waarmee de tijgermug kan meeliften, zoals planten die permanent in water staan (zoals Lucky Bamboo) en gebruikte banden. Bij een vondst van tijgermuggen zorgt de NVWA dat ze bestreden worden. Informatie over het herkennen van de tijgermug en het melden van eventuele tijgermuggen kunt u op deze pagina vinden.

Toezien op het welzijn van (exotische) dieren

De derde belangrijke taak is het handhaven van de welzijnsbepalingen voor dieren, op basis van de Wet dieren. De NVWA richt zich vooral op bezit en handel en werkt op dit terrein samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nationale politie. Meer informatie over de rol van de NVWA op het gebied van dierenwelzijn vindt u hier.

Door de handhaving van wet- en regelgeving draagt de NVWA bij aan het behoud van natuur in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie over het thema Natuur en biodiversiteit staat op de website van de Rijksoverheid.

Tekst: NVWA
Foto’s: Herbert Aust (leadfoto: heide met ven); Edu Boer