boommarter

Eerste boommarter gebruikt faunaportaal boven A12

Zoogdiervereniging
7-FEB-2019 - Eind december 2018 werd de eerste boommarter vastgelegd die gebruik maakte van één van de faunaportalen boven de A12 op het traject Ede-knooppunt Grijsoord. In juli 2018 staken de eerste eekhoorns door middel van deze portalen de A12 al over.

In Nederland zijn de laatste jaren boven verschillende wegen boombruggen en faunaportalen aangelegd om versnippering van de leefgebieden van boommarters (Martes martes) en eekhoorns (Sciurus vulgaris) door wegen tegen te gaan, en uitwisseling van genen mogelijk te maken. Zo ook boven de A12 tussen Ede en Arnhem (traject Ede-knooppunt Grijsoord). Hier zijn bij verbreding van de weg in 2016 twee wegportalen zodanig ingericht dat boommarters (en eekhoorns) veilig de A12 kunnen oversteken.

Aansluiting tussen de omgeving en het wegportaal door middel van touwen vanaf de grond en vanuit bomen. Tevens is het raster te zien dat de boommarters en eekhoorns naar faunaportalen, een ecoduct en onderdoorgangen moet leiden

Monitoring van het gebruik

Om de effectiviteit van deze voorzieningen te kunnen beoordelen, monitort Ecogroen, in opdracht van Heijmans en Rijkswaterstaat, samen met de Zoogdiervereniging het gebruik van deze faunaportalen. Daarvoor staat op beide portalen een camera die bij beweging opnamen maakt. Nadat in eekhoorns in juli 2018 de twee faunaportalen voor het eerst gebruikten, lag het in de lijn der verwachting dat de boommarter zou volgen. In de ochtend van 14 december was het moment daar: voor het eerst werd vastgelegd dat een boommarter gebruik maakte van een faunaportaal over de A12. Nu beide soorten de belangrijke eerste stap over de faunaportalen genomen hebben, zal vervolgmonitoring moeten uitwijzen hoe frequent deze soorten de faunaportalen in de toekomst gaan gebruiken.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Eerste boommarter gebruikt faunaportaal boven de A12 (Bron: Heijmans)

Ervaringen met boommarters en boombruggen en faunaportalen

Het gebruik van een wegportaal als onderdeel van een faunaportaal is niet nieuw. Rijkswaterstaat maakte in 2004 een wegportaal over de A12 op de Utrechtse Heuvelrug geschikt als oversteekmogelijkheid. Gebruik hiervan door een eekhoorn werd vastgelegd. In 2012 kwam dit portaal bij de verbreding van dit deel van de A12 echter te vervallen. In de korte tijd dat het faunaportaal gemonitord werd, zijn geen boommarters waargenomen. De boombrug die bij Den Haag is aangelegd voor eekhoorns werd in 2018 ook meerdere keren door een boommarter gebruikt.

Tekst: Jan Borst, Ecogroen; Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging; Jan Willem Burgmans, Heijmans; Maikel Aragon van den Broeke, Rijkswaterstaat
Foto's: Vilmar Dijkstra; Heijmans
Filmpje: Heijmans