Het plaatshert (grootste, sterkste edelhert) voor de camera in natuurgebied de Mortelen aan het begin van de bronsttijd in de avond van 17 september EENMALIG GEBRUIK

Natuurbrug maakt ruimte voor edelherten

ARK Rewilding Nederland
6-DEC-2020 - De edelherten in Het Groene Woud hebben het ecoduct over het spoor tussen Eindhoven en Boxtel snel gevonden. De dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt. De natuurbrug is sinds eind augustus open voor de herten. In het Brabantse leefgebied voor edelherten zijn nu twee wildviaducten; over het treinspoor en over de autosnelweg A2.

Op 25 augustus 2020 koppelden Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling twee natuurgebieden in de Mortelen aan weerszijden van de Monnikenweg in Best aan elkaar. Sindsdien kunnen edelherten en runderen die weg oversteken. Met deze verbinding is ook de natuurbrug De Mortelen bereikbaar geworden voor de dieren. Dit ecoduct is gebouwd over het spoor in opdracht van ProRail. Hiermee is het leefgebied van de edelherten met ruim honderd hectare uitgebreid.

In 2005 werden de natuurgebieden de Mortelen en de Scheeken al verbonden door een ecoduct over de A2. De bruggen moeten voorkomen dat dieren het oversteken van de verkeers- en spoorweg met de dood moeten bekopen en dat het drukke verkeer gestremd raakt. De natuurbruggen zijn beide vijftig meter breed en met bomen en struiken ingericht om zo een ongestoorde wildpassage mogelijk te maken.

Zicht vanaf natuurbrug De Mortelen in natuurgebied Het Groene Woud

Er als de kippen bij…

Nog voordat de edelherten het nieuwe gebied konden betreden, is gestart met een wildcamera-onderzoek. Verspreid over het gebied en op de natuurbrug zelf zijn daarvoor wildcamera’s opgehangen. Daarbij is rekening gehouden met het natuurlijke gedrag van de edelherten, maar ook van dieren die al in het gebied aanwezig waren. Zo zijn er wildcamera’s neergezet op plaatsen waar vaak reeën lopen, op zogenaamde wissels.

Het onderzoek laat zien dat de edelherten er na de opening als de kippen bij waren. Binnen drie dagen, in de vroege ochtend van 28 augustus, verschijnen de eerste edelherten voor de camera. Een hinde en haar kalfje zijn te zien in het nieuwe leefgebied, aan de andere zijde van de Monnikenweg. Het eerste bewijs dat de herten ook daadwerkelijk de natuurbrug oversteken was op 1 september rond middernacht. Dat is binnen een week na het openstellen van het nieuwe leefgebied. Voor de camera trekt een groepje van vijf hindes met vier kalfjes voorbij.

Op 28 augustus verkennen de eerste edelherten (een hinde met haar kalf) het nieuwe terrein dat grenst aan het bestaande leefgebied

Eerste groepje hindes en kalfjes aan de westkant van de natuurbrug op 1 september 2020

Meer dan verbinding alleen

Na ruim twee weken, op 10 september, zijn op alle cameralocaties verspreid door het leefgebied edelherten verschenen. Ook is te zien dat de natuurbrug letterlijk nieuwe plaats maakt voor de edelherten en andere dieren. Het ecoduct wordt niet alleen gebruikt om over te steken, voornamelijk in de schemering en ’s nachts, maar wordt echt onderdeel van het leefgebied. Zo wordt er bijvoorbeeld midden op de brug gegraasd en in de modderpoeltjes ‘gezoeld’ (modderbad nemen). De natuurbrug is dan ook meer dan een verbinding alleen, iets wat eerder ook al te zien was bij de natuurbrug over de snelweg, waar reebokken het ecoduct gebruiken als stoeiplek.

 Edelherthindes en hun kalfjes op de natuurbrug over het spoor

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Edelherten over de A2 (Bron: ARK Natuurontwikkeling)

Overgang voor meer dieren, niet voor mensen

Niet alleen voor de edelherten, runderen en reeën betekent de nieuwe natuurbrug een veilige oversteekplaats en nieuw leefgebied. Ook haas, vos, konijn en steenmarter kruisten al en lieten zich voor de wildcamera’s op de nieuwe natuurbrug zien. Verder zijn ook enkele (verdwaalde) voetgangers op de gesloten natuurbrug gezien. Dat is niet toegestaan en zorgt helaas voor onnodige verstoring.

Komend jaar gaan we door met de inzet van wildcamera’s en zal een student van de Universiteit Utrecht verder werken aan het lopende onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de invloed die de edelherten hebben op de ontwikkeling van de grazige vegetatie, structuur van het bos en verscheidenheid aan dieren en planten. Ook wordt onderzocht of de komst van de edelherten invloed heeft op de aanwezigheid en verspreiding van reeën in het natuurgebied.

Meer informatie

Tekst: Liesje Floor, ARK Natuurontwikkeling en Sjors de Kort, Brabants Landschap
Foto's en film: ARK Natuurontwikkeling