Edelhert - eenmalig gebruik

Het edelhert struint door het Groene Woud

Provincie Noord-Brabant
10-FEB-2020 - Honderd jaar geleden liepen ze vrij rond in wat nu het Groene Woud heet. Op korte termijn worden ze verwacht op de Brabantse natuurbrug van ProRail in natuurgebied De Mortelen, dat hier onderdeel van is. Het edelhert: icoon voor het kloppend hart van het Groene Woud. Naast het edelhert zullen nog veel meer grote en kleine dieren van de natuurbrug gaan profiteren, en zo hun leefgebied vergroten.

Arjen Simons, coördinator beheer en projecten van het Brabants Landschap, was vanaf de allereerste plannen betrokken bij de bouw van de natuurbrug. Deze is het vervolg op de natuurbrug ‘Groene Woud’ die in 2005 ten noorden van Best over de autoweg A2 werd gebouwd. Als onderdeel van het meerjarenprogramma ontsnippering werd het leefgebied van grote en kleine grazers vergroot naar beide zijden van de A2.

 Visual van de natuurbrug over het spoor

Spoorlijn

“Nog geen kilometer verderop ligt parallel aan de autoweg een drukke spoorlijn. De dieren konden dan wel de snelweg passeren, maar stuitten daarna al gauw op het spoor. Met hulp van het subsidietraject Landschappen van Allure van de provincie Noord-Brabant, kregen we in 2013 voldoende middelen om samen met ProRail, de financiering van de natuurbrug rond te krijgen”, vertelt Arjen enthousiast.

Edelherten

Van Gogh Nationaal Park

Met de natuurbrug zijn een aantal natuurgebieden weer onderling verbonden. De Mortelen grenst aan beide zijden aan het spoor. Het is onderdeel van het Groene Woud, een uitgestrekt landschapsreservaat, dat weer onderdeel uitmaakt van het Van Gogh Nationaal Park in oprichting. De natuurbrug verbindt de delen van De Mortelen. Het is een brede brug die geschikt is voor veel diersoorten. Van kleine vliegende dieren als vlinders, vogels en insecten, tot grotere soorten als dassen, konijnen en reeën. Een van de doelen van het Van Gogh Nationaal Park is het verbinden van de belangrijkste natuurkerngebieden.

Nauwelijks verschil

Arjen Simons: “De Mortelen is een natte natuurparel. Er zit veel kalkrijke leem in de ondergrond waardoor het een nat en afwisselend gebied is met veel biodiversiteit. We hebben in de buurt van de brug poelen gegraven voor allerlei watergebonden dieren. De grond die daardoor vrijkwam, hebben we op de natuurbrug gebruikt. We legden er een natte zone aan. Maar we maakten ook een stobbewal voor kleine zoogdieren en reptielen, en grasland voor de grotere zoogdieren. Het verschil tussen de natuurlijke ondergrond en de aangebrachte laag op de natuurbrug is nauwelijks merkbaar.”

Boomkikker

Boomkikker

Natuurbrug de MortelenMisschien het meest trots is Arjen wel op de boomkikker. Naar verwachting gaat deze ook gebruik maken van de brug. De boomkikker werd in 2010 uitgezet in het gebied, nadat hij er vele jaren geleden was uitgestorven. “Hij doet het echt supergoed”, meldt Arjen trots. “Het gedrag van de boomkikker is van een dier dat zich thuis voelt in het gebied. We hebben een grote groep zeer actieve vrijwilligers. We tellen de kikkers regelmatig en constateren een steeds grotere groep. Het zijn gezonde en actieve dieren die met gemak de natuurbruggen passeren.”

Vóór de zomer

Niet alleen de boomkikker springt over de natuurbrug. “Al sinds we hem inrichtten, hebben we er sporen gevonden. Eigenlijk maken alle dieren die in het gebied voorkomen gebruik van de natuurbrug. Net als bij de andere natuurbrug over de A2. Overdracht natuurbrug De Mortelen aan Brabants LandschapJe merkt dat ze belangrijk zijn voor de dieren. Zelfs de reeën hebben de oversteek over het spoor al gemaakt. We denken dat het ruim vóór de zomer zal zijn, wanneer we de sporen van het edelhert zullen vinden”, zegt Arjen, terwijl hij zich verwachtingsvol in zijn handen wrijft. 

De nieuwe natuurbrug De Mortelen is op 7 februari officieel overgedragen door Prorail aan Brabants Landschap. Op 8 februari was de brug één dag open voor het publiek.

Tekst: Annelies Cuijpers, provincie Noord-Brabant
Foto's en afbeelding: Marco Renes, Brabants Landschap; Carel van der Sanden; wUrk in opdracht van Prorail; Prorail; Jacqueline Hermans, provincie Noord-Brabant