Clemens Cornielje

Nieuw ecoduct op Veluwe vernoemd naar Clemens Cornielje

Provincie Gelderland
25-JAN-2019 - Er komen twee nieuwe natuurbruggen op de Veluwe. Een ervan wordt vernoemd naar Clemens Cornielje. Dat maakte de provincie Gelderland bekend tijdens een speciale vergadering van de Provinciale Staten op 23 januari. De bijeenkomst was gewijd aan het afscheid van Cornielje als Commissaris van de Koning. In deze hoedanigheid heeft Cornielje veel gedaan voor de Veluwe en het realiseren van ecoducten.

De natuurbrug Clemens Cornielje komt over de N302, de provinciale weg van Harderwijk naar de A1 bij Kootwijk. Een tweede nieuwe natuurbrug komt over de N344 die van Apeldoorn richting Amersfoort loopt. De natuurbruggen sluiten aan op de natuurbrug Kootwijkerzand over de spoorlijn en de A1. 

Betekenis voor de Veluwe

Clemens Cornielje neemt na 13,5 jaar afscheid uit zijn functie van Commissaris van de Koning in Gelderland. Hij heeft in al die jaren veel voor Gelderland betekend en specifiek voor de Veluwe, een gebied waar hij een bijzondere band mee heeft. In tijden van de crisis heeft zich bij de Gedeputeerde Staten hard gemaakt om grote projecten zoals ecoducten naar voren te halen ter stimulering van de economie.

Ecoduct Clemens Cornielje

Leefgebieden verbinden

De Veluwe is het grootste bos- en heidegebied van Nederland. Op de Veluwe leven veel waardevolle planten en dieren, zoals reptielen, vliegende herten en dagvlinders; maar ook dassen, vleermuizen, boommarters, edelherten en wilde zwijnen. De wegen die door het gebied lopen vormen echter barrières. Voor de genetische uitwisseling en het voortbestaan van deze dieren is het nodig dat de leefgebieden met elkaar in verbinding staan. 

In 2018 is al een natuurbrug gemaakt bij Kootwijkerzand over de A1 nabij Kootwijk. Met de oplevering van de twee nieuwe natuurbruggen zullen de Noord- en Zuid-Veluwe weer functioneren als één leefgebied. De natuurbruggen worden in 2020 opgeleverd. De provincie werkt hiervoor samen Staatsbosbeheer, Kroondomeinen Het Loo en de gemeente Apeldoorn.

Tekst: Eva Calicher en Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland