snorzweefvlieg - primair

Afname insecten desastreus voor natuur

De Vlinderstichting
14-FEB-2019 - Wetenschappers concluderen in een nieuwe analyse opnieuw dat het aantal insectensoorten de komende decennia wereldwijd met 40 procent zal afnemen. Uit de analyse blijkt dat insectensoorten acht keer zo snel uitsterven als zoogdieren, vogels en reptielen.

De publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation is het eerste wereldwijde onderzoek op dit gebied, en analyseert 73 eerdere studies uit verschillende landen. In totaal daalt het aantal insectensoorten jaarlijks met ongeveer 2,5 procent. Vlinders, kevers en vliesvleugeligen zoals mieren, hommels, wespen en bijen, behoren tot de meest bedreigde soorten.

Al in 2013 maakte De Vlinderstichting bekend dat de graslandvlinders in Europa met 50% afnamen

Eerdere studie

Afgelopen jaren werd al steeds duidelijker dat bepaalde insectensoorten, zoals verschillende bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit op 18 oktober 2017 dat de totale biomassa aan vliegende insecten met ruim 75 procent was afgenomen.

Bestuivers

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en veel zoogdieren. Als daar een groot deel van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.

De argusvlinder was vroeger overal te zien, maar is de laatste tien jaar met 95% achteruitgegaan

Afname vlinders

Al in 2013 maakte De Vlinderstichting bekend dat de graslandvlinders in Europa met 50% afnamen. De afgelopen vijftig jaar zijn al twintig vlindersoorten uitgestorven. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Lees hier meer over wat De Vlinderstichting doet om deze achteruitgang te stoppen.

Deltaplan Biodiversiteit

De Vlinderstichting heeft samen met een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieusector een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitgewerkt. De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van de biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig. Deze kan het best in een samenwerking worden bereikt, waarin partijen worden beloond als hun handelen het behoud van biodiversiteit ondersteunt.

Tekst: Ineke Radstaat, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling (leadfoto: snorzweefvlieg op biggenkruid)