Spin van het jaar 2019: de bosmierspringspin

EIS Kenniscentrum Insecten
1-APR-2019 - De bosmierspringspin is uitgekozen als spin van het jaar 2019. De soort is mooi gekleurd en de mannetjes hebben indrukwekkende, vooruitstekende kaken. Zoals de naam al zegt is het een soort uit de familie van de springspinnen (Salticidae).

De bosmierspringspin (Myrmarachne formicaria) wordt 5,0 tot 6,5 millimeter groot. Het kopborststuk is oranjebruin. Het kopgedeelte is zwart en sterk verhoogd. Het achterlijf is geel tot oranjebruin, aan de achterkant zwart. Op het eerste paar poten is een deel contrasterend zwart gekleurd. De platte kaken van het mannetje steken horizontaal naar voren. De spin kan het hele jaar door gevonden worden.

Bosmierspringspin

Waar komt hij voor?

De soort komt voor in bosranden en vaak op vochtige heideterreinen. Buitenlandse literatuur maakt ook melding van het voorkomen in boomgaarden. Het is een warmte- en vochtminnende soort. Algemeen is de soort zeker niet te noemen. Waarnemingen in ons land komen uit de provincies Noord-Brabant en Limburg. Goed zoeken levert vrijwel zeker nieuwe vindplaatsen op, wellicht ook meer in het noorden.

Leuke familie

Springspinnen zijn de spinnenfamilie met het leukste gedrag. De spinnen hebben goede ogen aan de voorzijde van de kop. Ze vangen hun prooien op het zicht en ook bij de balts speelt het goed kunnen zien een grote rol.

De bosmierspringspin lijkt duidelijk op een mier en kan daar gemakkelijk mee worden verward. Het voorste potenpaar wordt gebruikt als een soort tasters wat de gelijkenis met mieren oproept. Het kleurpatroon en de naar voren gerichte kaken, vooral erg opvallend bij het mannetje, versterken die indruk nog eens extra.

Waar komt het project vandaan?

De 'Spin van het Jaar' is een project van de European Society of Arachnology. Ieder jaar wordt via een democratisch systeem een keuze gemaakt uit een voorstel van de projectgroep. Een Europees project, dus het moet altijd een soort zijn die in alle landen van Europa voorkomt omdat je anders een land van deelname zou uitsluiten.

Opsturen van waarnemingen

Waarnemingen, liefst met foto en in ieder geval met vermelding van vindplaats, datum en korte beschrijving van het terrein en omstandigheden graag opsturen naar: peter.vanhelsdingen@naturalis.nl

De waarnemingen worden aan het eind van het jaar samengevat en gepubliceerd.

Tekst: Peter J. van Helsdingen, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto: Sarefo, CC BY-SA 4.0