Op heterdaad betrapt!

Stichting RAVON
3-JUL-2019 - Tijdens de voorjaarstrek van amfibieën zijn elk jaar meldingen van gruwelijke taferelen langs de waterkant. Verminkte gewone padden en bruine kikkers liggen verspreid of op hoopjes bij het water. Het zijn ware massaslachtingen waarbij de slachtoffers niet altijd dood zijn, maar nog leven en voor een deel geconsumeerd zijn. Welke predatoren hebben in het voorjaar een oog dat groter is dan de maag?

Voortplanten: niet zonder risico

Dat de voorjaarstrek van amfibieën niet zonder gevaren is, is algemeen bekend. Menig salamander, kikker of pad moet drukke wegen oversteken om het voorplantingswater te bereiken, met alle risico’s vandien. Het weer kan de dieren parten spelen, uitdroging ligt bijvoorbeeld altijd op de loer. Kraaien kunnen ook behoorlijk huishouden tijdens de trek door de dieren aan te pikken. Door de puncties in de huid kunnen de dieren soms aanzienlijk opzwellen door opname van lucht in de lichaamsholte. Eenmaal in het water aangekomen, zijn er diverse watervogels zoals blauwe reigers, maar ook wilde eenden, die een graantje meepikken van dit eenmalige, massale amfibieënbuffet. Na consumptie braken deze predatoren de eieren weer op, het zogenaamde 'sterrenschot' of 'heksensnot'. Dan zijn er ook nog zoogdieren zoals de vos, die niet vies zijn van een kikker of pad.

Padden gepredeerd door bruine rat

Waterige kerkhoven

Bruine rat en bunzing versmaden een hapje amfibie tijdens de overvloed die het vroege voorjaar biedt niet. Deze beide soorten kunnen slachtingen aanrichten langs de waterkant. Ze kunnen voorraden aanleggen door de dieren met een beet in de wervelkolom te verlammen. Zo blijft de prooi vers.  Met name gewone padden hebben krachtig, viessmakend huidgif (bufotoxine) dat door predatoren zo veel mogelijk omzeild wordt. De pad wordt dan ook eerst ontdaan van zijn huid en vervolgens opgegeten. Vaak wordt alleen de buikholte leeg gegeten. De interne organen van het onfortuinlijke slachtoffer hangen er vaak uit, delen van de huid zijn afgestroopt en de achterpoten zijn dikwijls aangevreten. Zo is het moeilijk voor de prooi om te ontkomen maar blijft hij toch vers.

Het gebeurt maar zeer zelden dat deze roofdiertjes betrapt worden. Een Twentse waarnemer vond een hoop dode, maar ook levende bruine kikkers en gewone padden. Op de plaats delict werd een wildcamera opgehangen die unieke  beelden opleverde. Op het filmpje is te zien hoe een bruine rat het water in gaat en weer terug komt met een gewone pad. Het is een flits, maar de achterpoot van een gewone pad is onder in het beeld duidelijk herkenbaar. Een uniek heterdaadje!

Melden

Zelf ook dit soort beelden gemaakt (foto’s en video)? Stuur ze op!

Tekst: Tariq Stark en Edo Goverse, RAVON en Mirjam van de Vliet
Foto's: Tariq Stark; Mirjam van de Vliet
Video: Mirjam van de Vliet