Prachtlint

'Prachtlint' verbindt natuurparels in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Provincie Zuid-Holland
7-AUG-2019 - Door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ontwikkelt zich een lang vlinder- en bijenlint: het Prachtlint. De gelijknamige werkgroep adviseert gemeenten, boeren en andere grondeigenaren hoe ze hun percelen bij- en vlindervriendelijk kunnen inrichten, onder het motto ‘Kleurrijk Groen, Samen Doen’. Eén van de parels is de voedselhaag van biologisch-dynamische boerderij Noorderlicht in Noordeloos.

Informatiebord PrachtlintAlles op de biologisch-dynamische melkveehouderij Noorderlicht van Kees en Maria Van Gaalen is gericht op een gezonde en duurzame landbouw. Bezoekers kunnen hiervan meegenieten en leren over de natuur. De tuin- en erfbeplanting rondom boerderij Noorderlicht in Noordeloos is aangelegd met als uitgangspunt dat er in alle seizoenen bloeiende bloemen moeten zijn. Met een grote variatie van inheemse bomen, struiken en bloemen waarop veel vlinders en bijen afkomen. Maria Inckmann-Van Gaalen: “We streven naar een tuin die bij- en vlindervriendelijk is, en natuurlijk onbespoten.”

Voor mens en dier

De komende jaren groeit hier ook een voedselhaag. Een idee dat ontstond in overleg met een aantal biologische boeren uit de buurt. In november 2018, tijdens de Natuurwerkdag, hebben vrijwilligers langs de rand van het bedrijf 10 bomen en 200 struiken aangeplant. Met onder meer wilg, populier, berk, linde, es, walnoot, boskriek, eik, zwarte bes, kruisbes en vlierbes. De haag staat op de grens van het bedrijf en scheidt het weiland van een wandelpad. De vruchten zijn kleurrijk, gezond en lekker. Ze zijn bedoeld voor mens en dier, vertelt Maria Inckmann-Van Gaalen: “Aan de ene kant van de haag kunnen onze koeien ervan eten. In plaats van de medicinale kruiden die ze van ons krijgen, kunnen ze straks zelf nemen wat ze nodig hebben. Ook vlinders, bijen en vogels zullen de bessen weten te vinden. En aan de andere kant van de haag kunnen wandelaars zien wat de natuur voor lekkers te bieden heeft.”

Prachtlint

Aanplant voedselhaagHet Prachtlint is ontstaan in 2012 doordat natuurliefhebbers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zelf de handen uit de mouwen wilde steken om iets te doen aan de achteruitgang van de biodiversiteit. De werkgroep bestaat merendeels uit vrijwilligers, vaak met een achtergrond in bos- en natuurbeheer. Gesteund door de provincie Zuid-Holland, gaan ze aan de slag om samen met onder andere gemeenten en particulieren natuurgebiedjes te creëren. Deze ‘natuurparels’ worden aan elkaar verbonden door een netwerk van bermen en kaden. De bermen en randen van het Prachtlint worden ecologisch beheerd. Dat betekent twee keer per jaar maaien en afvoeren, waardoor de grond verschraalt en er uiteindelijk meer bloemsoorten kunnen groeien en bloeien. Daar waar mogelijk wordt gefaseerd gemaaid, zodat er altijd bloeiende kruiden zijn te vinden voor bijen en vlinders. Goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de regio.

Kennis van beheer

ArgusvlinderEen belangrijke pijler onder Prachtlint is een beheerconvenant waarin verschillende organisaties hun ambities hebben uitgesproken voor duurzaam beheer van de buitenruimte in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden: de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, OASEN, Waterschap Rivierenland, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, diverse ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals de beide Natuur- en Vogelwachten. Voor effectief natuurbeheer is kennis cruciaal. Tijdens de twee jaarlijkse bijeenkomsten van het beheerconvenant wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit op het gebied van duurzaam beheer in de groenvoorziening. De samenwerking is grensoverschrijdend: door het verleggen van de provinciegrens ligt een deel van de regio sinds 1 januari in de provincie Utrecht. Voor het ecologisch beheer maakt dat gelukkig niets uit. Tijdens de najaarsbijeenkomst in september 2019 ondertekenen, naast het Utrecht- en Zuid-Hollands Landschap ook de Provincie Utrecht en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden het beheerconvenant.

Meer informatie

Tekst en foto's: Provincie Zuid-Holland
Foto's: Richard Slagboom, Prachtlint