Huismus

Vastgoedsector erkent meerwaarde natuurinclusief project

Vogelbescherming Nederland
3-SEP-2019 - Over een kleine maand sluit de aanmelding voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met de award willen Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en de provincie Noord-Brabant de meest inspirerende natuurinclusieve projecten van Nederland extra in het zonnetje zetten. Steeds meer professionals erkennen de meerwaarde van een natuurinclusieve benadering, zo blijkt.

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving vormen. In de provincie Noord-Brabant is dat besef al doorgedrongen en zijn met name de vijf grote steden volop bezig met natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

Jaap van der Linden, beleidsmedewerker Natuur, heeft daar wel een verklaring voor: “Het thema staat al jaren op onze beleidsagenda. Niet voor niets is de provinciale subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden ook opengesteld voor stadsnatuurprojecten. Daarnaast proberen we het via de lijn van de regelgeving te stimuleren.”

Het belang daarvan is evident. “Naarmate de steden groter worden, valt steeds meer natuur binnen de bebouwde kom. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er ook in de directe leefomgeving van mensen nog zoveel mogelijk natuur aanwezig is, en niet alleen in natuurgebieden op grote afstand. Dat komt de leefbaarheid ten goede, maar ook de fauna. En dat draagt weer bij aan de belevingswaarde van de stad.”

De gierzwaluw nestelt in gebouwen

De award is volgens Van der Linden een goed instrument om ook de professionals in het vastgoed te laten zien wat er allemaal mogelijk is. “Met name in de gebouwde omgeving kun je heel veel doen om vogels en vleermuizen te helpen. Daarnaast is natuurinclusief bouwen en ontwerpen een goede manier voor bouwers, ontwikkelaars en ontwerpers om zich te onderscheiden van de rest. Het belang daarvan zal in de toekomst alleen maar toenemen. Duurzame ontwikkeling kan niet zonder aandacht voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen.”

Enkele stadsnatuurvlinders

Stad in een park

Onder andere Breda is zich daar terdege van bewust. Niet alleen het gemeentebestuur, maar zeker ook de Bredanaren zelf. Want juist de bewoners gaven in een consultatieronde over de toekomst van de stad duidelijk te kennen vergroening te zien als dé manier om Breda te onderscheiden van andere gemeenten. Het gemeentebestuur heeft die wens vervolgens onderdeel gemaakt van de stedelijke ambities in ‘Het verhaal van Breda’: de gemeente wil in 2030 de eerste Europese stad in een park te zijn.

De huismus is bij uitstek een stadsvogelRombout van Eekelen, adviseur Groen en Water, Stad en Land van Breda: “De komende jaren gaat bijna een derde van het stadscentrum op de schop. Dat biedt een uitgelezen kans om te vergroenen.” Dat gebeurt op verschillende schaalniveaus: van klein (de plaatsing van vogeltorens rond het stadskantoor) tot groot (aanleg van een natuurinclusieve stadsrivier in het centrum en de toekomstige ombouw van een voormalig defensieterrein tot stadspark).

Betrokken bouwers en ontwikkelaars staan er absoluut voor open om de geplande projecten zo groen mogelijk uit te voeren, merkt Van Eekelen. “Men onderkent inmiddels dat daar een kans ligt. Groen spreekt aspirant-bewoners aan en geldt steeds meer als extra verkoopargument. Ook professionals in de vastgoedsector zien inmiddels de meerwaarde hiervan in.”

De natuur vaart er wel bij

Uiteindelijk vaart ook de stedelijke natuur er wel bij. “Dieren in de stad zijn gebaat bij meer groen. Vijf tot tien procent van de dieren in de stad is afhankelijk van gebouwen waar ze zich kunnen vestigen. Daar kunnen dit soort projecten echt het verschil maken. Onze verwachting is dat er steeds meer stadsbewoners bij zullen komen. En dat is maar goed ook: een stad in het park kan natuurlijk niet zonder mussen op het terras.”

Heeft u zelf of kent u een bouwproject dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Meld dit aan voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019. Dat is nog mogelijk tot en met vrijdag 27 september 2019. Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/award-natuurinclusief-bouwen

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Martin Hierck; Jankees Schwiebbe; Kars Veling