Vrijwilligers met verrekijkers

Symposium: Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw

Heimans en Thijsse Stichting
10-SEP-2019 - Op zaterdagmiddag 2 november 2019 organiseert de Heimans en Thijsse Stichting het symposium met de titel ‘Burgers of overheid? Natuurbescherming in de 21ste eeuw’. Moeten burgers weer het voortouw nemen in de natuurbescherming? Wat blijft de rol van de overheid? En hoe gaan we om met tegenstellingen binnen die nieuwe burgerbeweging? Meld u nu aan.

Mondige burgers die opkomen voor hun lokale natuur rammelen aan de poorten van de gevestigde natuurbescherming. Steeds meer is natuurbescherming een zaak van overheid en grote ledenorganisaties geworden. Maar er is nu een kentering, omdat velen vinden dat onze natuur verkwanseld wordt door een gebrek aan stellingname en activisme bij de gevestigde natuurbeschermingsorganisaties en een terugtredende overheid.

In de geest van Heimans en Thijsse, die met de aankoop van het Naardermeer aan de wieg stonden van de Nederlandse natuurbescherming, ontstaan steeds meer burgerinitiatieven. Met crowdfunding wordt kapitaal verzameld om gebieden aan te kopen. Lokale groepen komen in verzet tegen intensieve landbouw, verarming van het landschap, boskap en afschot van dieren. Maar bij sommige dilemma’s staan groepen van burgers ook fel tegenover elkaar.

Verschuivend zwaartepunt natuurbescherming

Het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting gaat dit jaar over het verschuivende zwaartepunt van de natuurbescherming in Nederland. Moeten burgers weer het voortouw nemen in de natuurbescherming? Wat blijft de rol van de overheid? En hoe gaan we om met tegenstellingen binnen die nieuwe burgerbeweging? Tijdens het symposium schetst hoogleraar Noëlle Aarts van de Radboud Universiteit Nijmegen de kracht en zwakte van burgerinitiatieven. Politicologe en expert burgerparticipatie Natasja van den Berg interviewt vertegenwoordigers van spraakmakende en inspirerende burgerinitiatieven: burgers kopen grond voor natuur, burgers verzetten zich tegen de PAS, burgers beschermen de kust tegen bebouwing, beheren grond voor weidevogels, vechten voor een Europees verbod op bestrijdingsmiddelen en verzetten zich tegen boskap. Tenslotte draagt bioloog Jelle Reumer een column voor en schetst voormalig Europarlementariër voor D66 Gerben-Jan Gerbrandy het perspectief van een politicus op de vraag: overheid of burger?

Het thema van dit jaar sluit naadloos aan bij een van de doelen van de Heimans en Thijsse Stichting: het debat voeren over de natuurbescherming in Nederland en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Heimans en Thijsse Prijs wordt uitgereikt

Iedere twee jaar reikt de stichting de Heimans en Thijsse Prijs, de Bronzen Spreeuw, uit aan personen of organisaties met uitzonderlijke verdiensten voor het natuurbehoud of de natuureducatie. Tijdens dit symposium wordt de Heimans en Thijsse Prijs 2019 uitgereikt.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het symposium.

Locatie: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht
Datum: zaterdagmiddag 2 november 2019
Prijs: €15,- (studenten €5,-)
Vragen: burgersofoverheid@gmail.com
Website: Heimansenthijssestichting.nl

Tekst en foto's: Heimans en Thijsse Stichting