Overhandiging Actieagenda voor Biodiversiteit aan demissionair minister Schouten

Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit aangeboden aan demissionair minister Schouten

IUCN, Naturalis Biodiversity Center
18-SEP-2021 - Donderdag 16 september 2021 werd de Actieagenda voor Biodiversiteit gepresenteerd tijdens het symposium Tijd voor biodiversiteit in Naturalis. Ook werd deze aangeboden aan demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Carola Schouten. De Actieagenda bevat toezeggingen van ruim 150 Nederlandse organisaties over hoe zij gaan bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen voor 2030.

Tijd voor biodiversiteit

In oktober start de VN-biodiversiteitstop in het Chinese Kunming waar wereldleiders, waaronder vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, de biodiversiteitsdoelen voor 2030 vaststellen en een nieuw internationaal biodiversiteitsakkoord sluiten. IUCN NL, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland verzamelden in de aanloop naar deze VN-top de toezeggingen van Nederlandse organisaties, die gezamenlijk een belangrijke bijdrage voor ons land vormen om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te behalen. Coenraad Krijger, directeur IUCN NL: “Om biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd te stoppen, moeten er tijdens de biodiversiteitstop ambitieuze en bindende doelen worden gesteld. Maar het stellen van doelen is niet genoeg, meer inspanningen, daadkracht en een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist. De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit vormt een belangrijke bouwsteen om de doelen voor Nederland te halen.”

Symposium Tijd voor biodiversiteit

Corine van Impelen, Coenraad Krijger en Hayo HaanstraDe Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit werd gepresenteerd tijdens het symposium Tijd voor biodiversiteit in Naturalis Biodiversity Center. Onder andere hoogleraar Natuurlijk kapitaal Koos Biesmeijer, CEO van de Rabo Carbon Bank Barbara Baarsma, gedragswetenschapper Reint Jan Renes en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Werner Schouten deelden hun visie op wat er nodig is om verandering te realiseren. De bekende Keniaanse wetenschapper en politicus Richard Leakey sloot het symposium af met rake woorden waarbij hij de aanwezigen op hun verantwoordelijkheid wees om de planeet met al haar biodiversiteit voor de komende generaties te behouden en daarbij verder te kijken dan onze landsgrenzen.

Over de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit geeft een overzicht van toezeggingen (‘pledges’) van Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, lokale overheden en burgers over hoe ze gaan bijdragen aan de wereldwijde biodiversiteitsdoelen. Deze bijdragen kunnen gericht zijn op het versterken van biodiversiteit binnen en buiten Nederland.

De Actieagenda is tot stand gekomen door een samenwerking van IUCN Nederlands Comité (IUCN NL), het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland, met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV. De bijdrage over de financiële sector is geleverd door de werkgroep biodiversiteit dat onderdeel is van De Nederlandse Bank (DNB) Platform voor Duurzame Financiering, in samenwerking met de ondertekenaars van de Nederlandse Finance for Biodiversity pledge .

Meer informatie

Louise Vet, Maria van der Heijden, Barbara Baarsma en Sophie Kok

Tekst en foto's: Naturalis Biodiversity Center