Natuurberichten

Uitgever: Heimans en Thijsse Stichting

Heimans en Thijsse Stichting
Deel deze pagina

Pagina 1 van 2 - 18 Resultaten

Phylloscopus collybita. Tjiftjaf

De massale vogeltrek is elke herfst weer een bijzonder verschijnsel. Jac. P. Thijsse beschreef precies honderd jaar geleden op een mooie manier hoe hij de huidige fase van de trek, de 'zingende trek', ervaart in zijn tuin. ..


Lees verder 30 september 2022   6 dgn oud
Recreatie op de Veluwe

Uit een enquête van de Heimans en Thijsse Stichting blijkt dat 91% van de natuurliefhebbers vindt dat de recreatie in de afgelopen tien jaar is toegenomen. Er blijkt een zeer grote wens naar meer toezicht, handhaving en..


Lees verder 24 september 2022   1 week oud
Suillus grevillei 1, Gele ringboleet,

Precies honderd jaar geleden waren de gevolgen van de grote droogte in 1921 nog goed merkbaar in de natuur. In zijn column over paddenstoelen gaat Jac. P. Thijsse in op de effecten. Hij schrijft ook over het belang van de..


Lees verder 23 september 2022   1 week oud
137-477, N, 201107-10, NL-Hans Farjon, 52.283517 NB-5.124047 OL, Naarden

“De bestudeering van onze zoo uiterst merkwaardige Nederlandsche flora en fauna stuit telkens op de ontstellende omstandigheid, dat een studieveld na eenige jaren van onderzoek plotseling aan de wetenschap wordt ontroofd door..


Lees verder 16 september 2022   2 wkn oud
Platalea leucorodia 122, Lepelaar,

Honderd jaar geleden kwam Jac. P. Thijsse in zijn column in de Amsterdammer in het geweer tegen de plannen om een spoorwegdam aan te leggen bij het Naardermeer op honderd meter afstand van de broedplaats van lepelaars. Het is..


Lees verder 9 september 2022   3 wkn oud
NL, Noord-Brabant, Steenbergen, Dintelse Gorzen 16,

Hoe wegen we het toenemende recreatieve gebruik van de natuur af tegen de negatieve effecten die dit ook met zich mee brengt? In het Heimans en Thijssesymposium op 1 oktober in Wageningen wordt het thema van vele kanten belicht,..


Lees verder 4 september 2022   1 maand oud
Gentiana campestris ssp campestris 1, Veldgentiaan,

“Bloemenpannetjes aan de zee”. “Inval van kruipwilgen”. “Alleen reeds om die gentianen moeten we de duinpannetjes in eere houden”. Het zijn een paar stukjes uit de column van Jac. P. Thijsse in de Amsterdammer precies 100 jaar..


Lees verder 2 september 2022   1 maand oud
Paard van Troje Ministerie LNV

Biedt de aanstaande Omgevingswet natuurbeschermers een kans hun geliefde dier- of plantensoort te helpen of is het een paard van Troje dat natuurbescherming van binnen uitholt? Als het natuurclubs lukt om niet alleen bezig te zijn..


Lees verder 28 november 2021   10 mnd oud
Kans of Trojaans paard panorama formaat aangepast usn vanaf onderkant

Geen verplichte omgevingsvergunning meer bij bouwactiviteiten en vage open normen. Minder vergunningsplichten, snellere procedures en minder tijd om kapvergunningen op te schorten. Mogelijk zwakkere toets op aantasting van natuur..


Lees verder 4 november 2021   11 mnd oud
Bronzen Spreeuw, Heimans en Thijsse Prijs

Op 6 november wordt tijdens het Heimans en Thijsse-symposium de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs uitgereikt aan Ton Lenders, Martin Melchers en Johan Vollenbroek. De drie laureaten representeren drie belangrijke aspecten van..


Lees verder 18 oktober 2021   11 mnd oud

Archief