Gevangen Wulp H51

Terschellingse wulp zoekt de Spaanse zon op

Sovon Vogelonderzoek Nederland
25-OKT-2019 - Een volwassen wulpenmannetje dat afgelopen voorjaar bij Oosterend op Terschelling werd geringd, zit nu in Spanje. Dat is tamelijk uniek, want Nederlandse wulpen komen doorgaans niet zo zuidelijk.

Wulp H51 bij Ria del Eo Castropol Asturias, op 14 oktober 2019

In het Jaar van de Wulp deed studente Sascha Kuiper namens Staatsbosbeheer en Sovon onderzoek naar het broedsucces en de kuikenoverleving van wulpen op Terschelling. Ze volgde dit voorjaar tien nesten. Bij acht daarvan kwamen de eieren uit. Het aantal jongen dat met zekerheid uitvloog, betrof slechts drie, wat natuurlijk veel te weinig is om de populatie op peil te houden. 

Geringde wulpen

Peter de Boer ringde enkele jonge en volwassen wulpen. De volwassen vogels, vijf in totaal, waren allemaal mannetjes die ook een kleurring met inscriptie kregen die wulpenonderzoeker Gerrit Gerritsen beschikbaar stelde. Eén van de mannetjes (Wulp H51) is nu op bijna 1500 kilometer afstand teruggezien in Noord-Spanje: op 14 oktober was hij op een kweldertje ten zuidoosten van Ribadeo (Castropol). Dat is zeer bijzonder.

Erg zuidelijk

De afstand van de ringplek op Terschelling tot aan de plek waar de wulp in Spanje werd gezien, bedraagt bijna 1500 kilometer

Terugmeldingen van geringde Nederlandse wulpen uit het buitenland komen komen doorgaans uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Wie op Vogeltrekatlas.nl kijkt, ziet dat Nederlandse wulpen die als nestjong geringd zijn, nog wel eens de kusten van Noord-Spanje en Portugal opzoeken. Van de vijftien terugmeldingen die er uit najaar en winter zijn van nestjonge wulpen op het Iberische Schiereiland, is er maar één van na de eeuwwisseling. De meeste waarnemingen (twaalf) zijn van vóór 1970, terwijl er gedurende de jaren tachtig en begin jaren negentig beduidend meer nestjongen werden geringd in Nederland. Dat lijkt te indiceren dat de vogels al enige tijd minder zuidelijk trekken dan voorheen.

Van volwassen Nederlandse wulpen ontbreken terugmeldingen uit Spanje (en Portugal) zelfs helemaal. De zuidelijkste komt uit de omgeving Bordeaux. Mazzel voor Wulp H51 dat er een streep door de Franse jacht ging, anders had deze Terschellingse man de Spaanse zon mogelijk nooit gezien.

Tekst: Romke Kleefstra & Peter de Boer, Sovon, met dank aan Gerrit Gerritsen, Vogelbescherming
Foto's: Sascha Kuiper (leadfoto: Wulp 51, Terschelling, 15 mei 2019); Gilberto S. Jardón
Kaart: Sovon