Nestkasten Vogelbescherming

Ballast Nedam, Vogelbescherming en bewoners maken Berckelbosch vogelvriendelijk

Vogelbescherming Nederland
17-DEC-2019 - Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland slaan de handen ineen. Samen gaan ze aan de slag om vogels en natuur een plek in de stad te geven. In de nieuwbouwwijk Berkelbosch in Eindhoven creëren zij een vogelvriendelijke omgeving, waar vogels alle kans krijgen om te leven. Ook de nieuwe bewoners worden hierbij betrokken.

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland hebben de handen ineen geslagen om vogels en natuur een plek in de stad te geven. De wijk Berckelbosch is hier een voorbeeld van. Duurzaamheid en prettig wonen in het groen staat in deze wijk centraal. Daarbij hoort ook ruimte voor vogels, vleermuizen en andere natuur, vinden Ballast Nedam en Vogelbescherming. Afgelopen vrijdag werden de eerste zogenaamde ‘Vogeldozen’ uitgedeeld, vol met spullen en tips voor de bewoners om zelf van hun tuin een ideale plek voor vogels te maken.

Aandacht voor vogels en vleermuizen

Ballast Nedam Development heeft in Berkelbosch energieneutrale woningen ontwikkeld, waarbij naast energiezuinige woningen ook extra aandacht is besteed aan natuurinclusief bouwen. Zo zijn er nestkasten voor in het gebied voorkomende vogels, en verblijfskasten voor vleermuizen ingebouwd. Dat is goed voor vogels die in en om deze gebouwen leven, maar zeker ook voor de bewoners van de woningen zelf. Gierzwaluwen en vleermuizen vangen duizenden muggen per dag of nacht, en zorgen daarmee voor een goede natuurlijke balans en een nog prettigere woonomgeving. Vogels in de tuin, dat wil toch iedereen?

Eerste vogeldozen uitgereikt

Kasten voor verschillende diersoortenIn totaal zal de wijk Berkelbosch uit ruim 1000 woningen bestaan. Afgelopen vrijdag was de officiële handeling van het nieuwe deelproject Bach in Berkelbosch, waarbij de nieuwe bewoners kennis maakten met elkaar. Daarbij stond een rondleiding door hun toekomstige straten op het programma en ontvingen de bewoners informatie over wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving natuurvriendelijk in te richten. Ook hebben de nieuwste bewoners van de huurwoningen van Berckelbosch een zogenaamde Vogeldoos ontvangen, vol met tips, adviezen, voer en een nestkast om zelf aan de slag te gaan. Middels een enquête houden Vogelbescherming Nederland en Ballast Nedam Development bij hoe dit proces bij de bewoners verloopt.

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Martijn Overbeeke