Lizard Lesser Antiles 1

Evolutionaire ontwikkeling van amfibieën en reptielen op de Kleine Antillen onderzocht

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
8-MRT-2020 - Er zijn twee nieuwe onderzoeksprojecten opgezet om de evolutie en historische geografische migratie van belangrijke amfibieën en reptielensoorten op de Kleine Antillen in kaart te brengen. Inzicht in de verschillen tussen vergelijkbare soorten en hoe hun specifieke evolutionaire ontwikkeling afwijkt van naburige populaties kan cruciaal zijn voor de toekomstige bescherming van deze soorten.

Lees meer over de onderzoeksprojecten op de Engelstalige website.

Anolis gingivinus wordt gemeten en gefotografeerd

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
Foto's: Michael Yuan (leafoto: Anolis gingivinus); Nature Foundation Sint Maarten