water en groen in woonwijk (brochure)

Meer biodiversiteit in Gelderse steden en dorpen

Provincie Gelderland
20-MRT-2020 - Natuur houdt niet op bij de grenzen van natuurgebieden. Ook in steden en dorpen kan de biodiversiteit omhoog! Om dit te stimuleren en te ondersteunen heeft Provincie Gelderland brochures ontwikkeld voor het vergroenen van woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen. Met relatief simpele maatregelen kan al een verschil worden gemaakt.

Biodiversiteit, leefbaarheid en klimaat

Het Gelders Natuurnetwerk beslaat ruim 130.000 hectare en wordt de komende jaren met nog 4.000 hectare uitgebreid. Maar natuurgebieden staan niet op zichzelf. Ook in landbouwgebieden, en in steden en dorpen kunnen maatregelen worden genomen die bijdragen aan de biodiversiteit in Gelderland en de rest van Nederland. Door te zorgen voor meer groen in woonwijken, op bedrijventerreinen, en langs wegen kunnen we bebouwde gebieden voor meer diersoorten aantrekkelijker maken.

Meer groen in de steden en dorpen levert echter niet alleen winst op voor de biodiversiteit: het draagt ook bij aan de leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Zo tonen onderzoeken aan dat mensen gelukkiger en gezonder zijn wanneer hun omgeving groener is. Daarnaast zorgen bomen voor schaduw, en heeft vegetatie een verkoelend effect. Tenslotte draagt groen bij aan wateropname en wordt water gemakkelijker afgevoerd wanneer er meer groen aanwezig is. Hierdoor kan wateroverlast worden voorkomen.

Groene woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen

Ondersteund door illustraties tonen de drie brochures hoe we meer biodiversiteit in woonwijken, in winkelcentra en op bedrijventerreinen kunnen bereiken. Daarmee zijn de brochures geschikt voor iedereen die de omgeving wil vergroenen en daar informatie of inspiratie voor nodig heeft: van bewoners tot ondernemers, en van woningbouwcorporaties tot gemeenten. Door middel van een schaal van nul tot drie laten de brochures voor iedere concrete maatregel zien in hoeverre deze bijdraagt aan wateropvang, waterafvoer, beleefgroen en verkoeling. Ook andere, minder algemene ecosysteemdiensten worden benoemd, en per maatregel wordt bovendien een indicatie gegeven van de kosten voor aanleg en onderhoud.

 Verbeelding van meer water en groen in woonwijken

De maatregelen reiken van straatniveau tot de daken van gebouwen, en alles wat daartussen zit. Terwijl volkstuinen en groene schoolpleinen bijdragen aan de biodiversiteit in woonwijken, is de realisatie van tijdelijke natuur juist effectief om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te vergroten. Maatregelen als het plaatsen van inheemse bomen en het beplanten van boomspiegels zijn overal van waarde. Denk ook aan ingrepen als het plaatsen van faunavoorzieningen en het aanleggen van open water.

De brochures 'Hoe vergroenen we woonwijken?' (3,1 MB), 'Hoe vergroenen we winkelcentra?' (pdf: 3,9 MB) en 'Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?' (pdf: 3,9 MB) geven een overzicht van effectieve maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit in de stad. Maar met deze brochures alleen komen we er niet. Scholen en inwoners van Gelderland kunnen op dit moment al gebruik maken van de subsidieregelingen Groene schoolpleinen, en Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Daarnaast onderzoeken we wat we als provincie nog meer kunnen doen om vergroening van steden en dorpen te faciliteren, want voor de biodiversiteit in Gelderland is ook het groen buiten natuurgebieden cruciaal.

Tekst: Jordi Timmermans, Provincie Gelderland
Afbeeldingen: Provincie Gelderland