Trekrus in zandverstuiving

Important Plant Areas tonen belangrijkste botanische gebieden in Nederland

FLORON
7-APR-2020 - Natuurorganisaties FLORON, BLWG en NMV hebben een kaart gemaakt met 140 gebieden die het meest belangrijk zijn voor de botanische rijkdom in Nederland. De gebieden voldoen aan de critieria van de systematiek voor Important Plant Areas (IPA) en zijn geselecteerd op basis van veertig miljoen waarnemingen van planten, mossen en paddenstoelen.

Biodiversiteitsverdrag

Het opstellen van een lijst met voor planten belangrijke gebieden is één van de doelen van de Global Strategy for Plant Conservation (GSPC), onderdeel van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). De Nederlandse overheid steunt dit verdrag en spant zich daarmee in om biodiversiteit wereldwijd te beschermen.

Ligging van de Important Plant Areas

Bekijk de kaart met Important Plant Areas

De kaart is gemaakt met veertig miljoen waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en de nationale Rode Lijsten van bedreigde soorten. Een Engelstalig rapport over de gebieden en een kaartlaag (shapefile) met de omtrekken van de gebieden zijn onlangs gepubliceerd.

Op een interactieve kaart in de NDFF Verspreidingsatlas is meer informatie te vinden over de gebieden. Het is ook mogelijk om de lijst met de soorten op te vragen die binnen een straal van vijf kilometer rond het gebied voorkomen.

Botanische biodiversiteit staat onder druk

Uit de laatste Rode Lijst van bedreigde plantensoorten blijkt dat de oorzaken van achteruitgang van individuele soorten vooral te zoeken zijn in vermesting en verdroging. Dit zijn factoren die spelen op het schaalniveau van een natuurgebied, en die dus ook door gericht natuur- en milieubeleid verbeterd kunnen worden. Globale trends, zoals klimaatverandering en het effect van versnippering van het landschap, spelen een kleinere rol in de achteruitgang van soorten. 

Afgelopen jaar rapporteerde het ministerie van LNV in de zesde rapportage aan het CBD niet over de bescherming van wilde planten. In deze rapportage (sectie V) staat simpelweg vermeld dat er geen nationale doelen zijn voor het beschermen van planten. Het is niet duidelijk waarom dit gedeelte van de rapportage is overgeslagen, terwijl Nederland een flink aantal van die doelen goed haalt en de nog niet behaalde doelen een prima handvat kunnen zijn om de natuurkwaliteit verder te verbeteren.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door FLORONBLWG en NMV met steun van het Wereld Natuur Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit jaar verscheen ook een kaart met de belangrijkste vogelgebieden, Important Bird Areas.

Tekst: Laurens Sparrius, FLORON
Foto: Laurens Sparrius (trekrus in zandverstuiving)
Kaart: FLORON