bloemrijk grasland - primair

Nieuw boek: Bescherming van biodiversiteit: een weerbarstige uitdaging

SoortenNL
24-APR-2020 - Biodiversiteit en de achteruitgang ervan in Nederland wordt steeds zichtbaarder en breder gedragen. Dat dit niet nieuw is wordt duidelijk in het net verschenen boek ‘Bescherming van biodiversiteit: een weerbarstige uitdaging’. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de biodiversiteit in Nederland en hoe de politiek en de samenleving hier de afgelopen decennia mee hebben geworsteld.

Je zou het in deze turbulente tijden bijna vergeten, maar bescherming van biodiversiteit staat nog steeds maatschappelijk en politiek prominent op de agenda. Er moeten op korte termijn knopen worden doorgehakt over vermindering van de uitstoot van stikstofverbindingen door onder andere de agrarische sector, die de grootste veroorzaker is van het verlies aan biodiversiteit in Nederland. In dit nieuwe boek wordt op diverse manieren naar biodiversiteit gekeken. Wat is biodiversiteit eigenlijk, en hoe vindt de aantasting ervan  plaats? Is de benadering van ecosysteemdiensten de oplossing voor de bescherming? Zijn er economische instrumenten, die ons verder kunnen helpen? Dit en veel andere vragen passeren de revue. Het begrip biodiversiteit bestaat eigenlijk nog maar kort. Het wordt pas aan het einde van de jaren tachtig voor het eerst serieus gebruikt. In 1992 ondertekende Nederland op een VN Conferentie in Rio de Janeiro het Verdrag inzake de Biodiversiteit. 

De moerasparelmoervlinder is verdwenen uit Nederland. Het is een soort van vochtige, voedselarme graslanden.Het nagaan van de berichtgeving in de Nederlandse dagbladen maakt duidelijk dat het begrip razendsnel is ingeburgerd. Niemand hoeft tegenwoordig uit te leggen wat hij of zij bedoelt, wanneer wordt opgemerkt ‘dat de biodiversiteit’ moet worden beschermd. In de discussie over de bescherming van biodiversiteit wordt dat verdrag echter zelden genoemd, maar wat er in staat is van groot belang voor het Nederlandse beleid. Een zorgvuldige analyse van het beleid van 1970 tot 2019 maakt duidelijk dat Nederland bij lange na niet zijn verplichtingen uit dat verdrag nakomt. Er moet nog heel veel gebeuren! Dan blijft natuurlijk de belangrijkste vraag hoe we wel een adequate bescherming van biodiversiteit kunnen realiseren. Een nadere analyse van het beleid ten aanzien van waterverontreiniging van 1860 tot heden laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Laten we daar lering uit trekken.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Tekst en foto’s: Kars Veling, SoortenNL