Knaagsporen van bever

Natuurjournaal 25 april 2020

Nature Today
25-APR-2020 - Jongen van de buizerd en de bever.

Onze meest algemene roofvogel heeft jongen gekregen. In het nest van de buizerd zitten nu twee tot vier kuikens. Het nest van de buizerd is soms wel één meter breed, dus genoeg ruimte voor de jongen om te groeien. Het nest ligt meestal ergens hoog in een boomtop. Daar zullen de jongen nog twee maanden gevoerd worden totdat ze groot genoeg zijn om uit te vliegen.

Ontdek hier of de buizerd ook bij jou in de buurt voorkomt.

Buizerdjong op nest

In burchten van de bever zijn de eerste jongen geboren. Het gaat goed met de bever: de soort is met een enorme opmars bezig en heeft zich door vrijwel heel Nederland verspreid. In 1988 zijn bevers op verschillende plekken uitgezet nadat ze in Nederlands waren uitgestorven. Het gaat nu zo goed dat ze op sommige plekken voor overlast dreigen te zorgen. Om te ontdekken of de bever in de buurt voorkomt, moet je op omgeknaagde stammetjes letten. De lichte kleur van de afgeknaagde stammen valt snel op. Zie je deze stammen langs het water staan? Grote kans dat er nu pasgeboren beverjongen in de buurt zijn.

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl

Tekst: Hidde Hofhuis, Nature Today Go
Foto's: Rudmer Zwerver, Saxifraga (leadfoto: knaagsporen van bever); Martin Mollet