Kleine-mantelmeeuw-adult--lead natuurjournaal

Natuurjournaal 2 mei 2020

Nature Today
2-MEI-2020 - Broedende kleine mantelmeeuw en koekoeksjongen.

Een koekoeksjong in het nest van een kleine karekiet die plichtsgetrouw blijft voerenVoor veel mensen bestaat er maar één meeuw, maar de éne meeuw is de andere niet. De meeste mensen denken bij een meeuw waarschijnlijk aan de zilvermeeuw. Maar in deze tijd van het jaar is de zilvermeeuw niet eens de meest algemene meeuw in Nederland. Langs de kust, maar ook in steden, heeft de kleine mantelmeeuw nu haar eieren gelegd en is ze begonnen met broeden. Deze meeuw broedt steeds vaker op gebouwen in de stad. Over een kleine maand zullen de eieren uitkomen. Als de jongen groot genoeg zijn, vliegen veel kleine mantelmeeuwen voor de winter naar Marokko. In de winterperiode is het dan ook de oude bekende zilvermeeuw die de dienst hier uitmaakt. Maar als je nu een meeuw ziet vliegen, is het waarschijnlijk de kleine mantelmeeuw.

Ontdek hier welke vogels in jouw omgeving voorkomen.

In het territorium van de koekoek vallen de eerste eieren kapot naast het nest. Het kuiken van de koekoek is namelijk net uit het ei gekomen. Het koekoeksjong wordt grootgebracht in het nest van de 'waardvogels'. Een niets vermoedende heggemus of kleine karekiet heeft al die tijd op het ei van een koekoek zitten broeden. Het koekoeksjong weet dat ze als eerste uit het ei moet komen. Dan kan ze namelijk alle andere eieren het nest uit wippen. Zo weet de koekoek zeker dat ze alle aandacht krijgt. De extra ruimte in het nest heeft ze ook wel nodig. Het jong past vaak maar net in het nest van haar pleegouders. 

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl

Tekst: Hidde Hofhuis, Nature Today Go
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: kleine mantelmeeuw); Per Harald Olsen, Wikimedia Commons