Patrijs 1024x678 natuurjournaal

Natuurjournaal 3 mei 2020

Nature Today
3-MEI-2020 - Eieren van de patrijs en de boerenzwaluw.

Patrijzen zijn goed zichtbaar op een open akker zonder bloemenrandenOp verwilderde en kleinschalige akkergronden heeft de patrijs net eieren gelegd. De patrijs is een echte boerenlandvogel en is sinds de jaren ’90 hard achteruitgegaan. Het gebrek aan insecten en ruigere vegetatie in de Nederlandse velden heeft veel effect gehad op deze vogelsoort. Om de afname te keren is het project PARTRIDGE gestart. Door het aanleggen van stroken bloemenranden met extra dekking kan de patrijs veel beter overleven. Met dit project voor de patrijs moet de hele Nederlandse boerenlandbouw een impuls krijgen. Lees hier meer over dit project.

De boerenzwaluw is nu enkele weken terug in Nederland, en de eerste vogels zijn begonnen met broeden. Met leem en klei metselt deze zwaluw een nest onder dakranden en in schuren. Hier liggen nu de eerste van maximaal zes eieren te wachten om uitgebroed te worden. Als het weer deze zomer meezit, kan één boerenzwaluw tot wel drie nestjes jongen grootbrengen voordat de vogels terugvliegen naar Centraal Afrika. Maar over de terugtocht hoeven ze zich nu nog geen zorgen te maken.

Boerenzwaluw op het prikkeldraad bij een boerenerf

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl

Tekst: Hidde Hofhuis, Nature Today Go
Foto's: Rik Kruit en Ab Baas, Saxifraga

Dit bericht is aangepast op 6 mei 2020. Patrijzen zijn momenteel net eieren aan het leggen. Eerder stond hier kuikens.