Bruinvis in de Noordzee

Dag van de Noordzee: WWF pleit voor serieuze aanpak herrie onder water

WWF Nederland
15-MEI-2020 - Sinds de Corona-lockdown is het ook op de Noordzee, één van de drukste zeeën ter wereld, aanzienlijk rustiger. Er is minder scheepvaart, visserij, toerisme en industrie, waar vooral het onderwaterleven van profiteert. Een diersoort die daar nu wel bij vaart is de bruinvis, de kleinste walvis in onze Noordzee. Nu er minder verstoringen zijn, laten laten groepjes bruinvissen zich veel vaker zien.

Op de Noordzee wordt het de laatste decennia steeds drukker. Voordat de lockdown werd ingesteld, waren er op ieder moment van de dag zo’n vierhonderd zeeschepen aanwezig. Zo’n negentig procent van al ons vrachtverkeer gaat over zee. In het zuiden van Nederland is het onderwaterlawaai het ergst. Zo worden er bijvoorbeeld bij de kust van Walcheren windparken aangelegd. Het heien van de windturbinepalen veroorzaakt daar een hoop herrie onder water. Veel dieren vluchten dan naar een rustiger plek.

Uniek schouwspel

Volgens onderzoeker Frank Zanderink van Stichting Rugvin is er iets bijzonders aan de hand sinds er veel minder verstoringen zijn van boten en mensen op zee. Dit geldt ook voor de eveneens drukke en vergelijkbare Oosterschelde: “Bruinvissen foerageren nu ongestoord in grotere groepen én een langere tijd bij elkaar. Ik doe nu ruim vijftien jaar onderzoek naar dit dier, maar dit fenomeen heb ik nog niet eerder gezien.”

Groep bruinvissen

Stillere zee is een zegen voor de bruinvis

De bruinvis is de kleinste walvisachtige in de Noordzee en heel gevoelig voor geluid. Hij eet veel kleine visjes die hij vangt met behulp van geluid (echolocatie). Hij moet dus goed horen om te kunnen eten. Zodra dat proces wordt verstoord door het geluid van menselijke activiteiten, gaat hij in conditie achteruit. Een bruinvis kan niet langer dan drie tot vijf dagen zonder voldoende voedsel. Op jaarbasis worden zo’n achthonderd tot achtduizend bruinvissen doof, door bijvoorbeeld bommen die achter zijn gebleven uit de Tweede Wereldoorlog en tot ontploffing worden gebracht. Zodra bruinvissen doof worden, krijgen zij problemen met zoeken van eten en zullen ze vervolgens sterven.

Noodzakelijke geluidslimieten

Met de 57.000 vierkante kilometer is de Noordzee het grootste natuurgebied van Nederland. WWF pleit, ook vandaag tijdens de internationale dag van de Noordzee, voor stevige maatregelen tegen herrie onder water. Zeker nu de komende jaren de bouw van windparken in de Noordzee flink toeneemt.
“Als je het zeeleven wil beschermen, dan moet je op z’n minst een veilige, internationaal geldende geluidslimiet voor heien instellen”, zegt oceanenexpert Nathalie Houtman van WWF. Andere mogelijke oplossingen zijn langzamer scheepvaartverkeer en het weren van lawaaierige activiteiten in de belangrijkste natuurgebieden in zee.

WWF en andere natuurbeschermingsorganisaties vragen jaarlijks op 15 mei aandacht voor de Noordzee op de internationale dag van de Noordzee via #NorthSeaDay.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Nature picture library, WWF Scotland (leadfoto: bruinvis in de Noordzee); Annemieke Podt, Stichting Rugvin