Knoopkruid. Centaurea jacea

Natuurjournaal 26 mei 2020

Nature Today
26-MEI-2020 - Knoopkruid en tegendraadse waterpieper.

Hommels en bijen kunnen weer op zoek naar de paarsroze bloemhoofdjes van het knoopkruid. In velden en wegbermen staat deze bij-vriendelijke bloem nu te bloeien. Gelukkig voor deze plant weten bijen en hommels haar goed te vinden. Knoopkruid is namelijk helemaal van bestuiving afhankelijk voor de bevruchting. Sommige planten kunnen ook zichzelf bevruchten, zo niet het knoopkruid. Waarschijnlijk een goede reden voor deze plant om de insecten te vriend te houden.

In het voorjaar vliegen veel vogels vanuit hun warme overwinteringsgebieden terug naar Nederland. Toch is er een vogel die dit precies andersom doet en dus tegen die stroom invliegt. De waterpieper heeft Nederland aan het eind van de winter juist verlaten op weg naar het warme zuiden. Nu is de waterpieper haar jongen aan het grootbrengen in de berggebieden van Midden-Europa. Wanneer je nu een pieper ziet is het waarschijnlijk dus geen waterpieper, maar een oeverpieper of een graspieper. In het najaar moet je weer extra opletten, want dan komt de waterpieper met haar gezinsuitbreiding terug voor een Nederlandse winter. 

De waterpieper in haar broedgebied in de rotsige bergen

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Hidde Hofhuis, Nature Today Go
Foto's: Ed Stikvoort, Saxifraga; xulescu_g, Flickr