vissenbossen in de Delftse Schie

Onderzoek naar vissenbossen in Vliet en Delftse Schie

Provincie Zuid-Holland
3-JUN-2020 - In de Delftse Schie en in de Vliet bij Leidschendam-Voorburg heeft het Hoogheemraadschap van Delfland ‘vissenbossen’ aangelegd. Een vissenbos is gemaakt van gebundelde wilgentakken in een stalen kooi. Het vormt voor vissen een plek om te paaien en te schuilen. Het idee is dat er op deze manier een goede visstand mogelijk blijft in kanalen en drukker bevaren wateren.

Vissenbos: stalen kooi met wilgentakken die beschutting biedt aan vissenIn kanalen, vijvers en stadswateren is meestal weinig beschutting onder water te vinden. Vissen vormen hierdoor een makkelijke prooi voor aalscholvers en andere rovers. Om de visstand in dit type wateren te verbeteren, kunnen vissenbossen een goede oplossing zijn. Het idee voor de aanleg van vissenbossen komt van Visserijservice Nederland. Een vissenbos is een stalen kooi met wilgentakken die beschutting biedt aan vissen. Tussen de takken ontstaan holtes waarin vissen zich kunnen verschuilen. Kleine holtes bieden vooral beschutting aan jonge vis, terwijl grotere vissen zich beter tussen dikkere takken en in grotere holtes kunnen verschuilen. Vissen vinden in en rondom vissenbossen ook veel voedsel. Daarbij dienen de bossen als paaigebied.

Onderzoek

Aan het plaatsen van de vissenbossen in de Zuid-Hollandse wateren is een onderzoek gekoppeld naar de effectiviteit van deze maatregel. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. “De provincie is vaarwegbeheerder, werkt aan een goede waterkwaliteit en investeert in kansen voor de natuur”, vertelt gedeputeerde Jeannette Baljeu (Water). “De vissenbossen helpen ons om onze ambities op die drie gebieden te realiseren en daarom werken we er graag aan mee. Ik heb hoge verwachtingen van het project en zie nu al uit naar de eerste resultaten.” 

Drie plekken 

De provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben voor de Schie en de Vliet nauwkeurig in kaart gebracht waar de vissenbossen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan om locaties die voldoende ecologische potentie hebben, maar waar de scheepvaart geen hinder van de vissenbossen ondervindt. Er zijn drie plekken gevonden ter hoogte van de Kandelaarbrug, de Oostpoortbrug en de Sijtwendebrug. Op deze drie plekken worden in totaal 18 prefab vissenbossen geplaatst. Deze worden met palen vastgezet op de bodem en steken iets boven het water uit zodat schippers ze kunnen zien.

Plaatsing van vissenbossen in de Delftse Schie

Biodiversiteit

Een goede, evenwichtige visstand draagt bij aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit. In vaarten en kanalen met veel scheepvaartverkeer is er veel golfslag. Dat maakt deze wateren minder aantrekkelijk als leefgebied voor vissen. De vissenbossen zijn ontwikkeld om de omstandigheden geschikter te maken voor vissoorten zoals ruisvoorn, paling, driedoornige stekelbaars en spiering. Het onderzoek is bedoeld om te bekijken of vissenbossen inderdaad een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied voor trekvissen in vaarten en kanalen. 

Algen, planten en waterdiertjes

Het onderzoek duurt twee jaar. De verwachting is dat vanaf het tweede jaar algen, planten en waterdiertjes zich gaan vestigen in de vissenbossen. Tijdens het onderzoek worden monsters genomen en wordt bekeken hoeveel vissen er aanwezig zijn.

Meer informatie

Bekijk deze aflevering van Ernst’s OnderWaterWereld om meer te weten te komen over vissenbossen.

Tekst: Sjoerd Steenbergen, Provincie Zuid-Holland
Foto’s: Rosa Smit, platform 'Indebuurt' Delft; Provincie Zuid-Holland