Graspieper

Geef nu uw mening over de voorgenomen stikstofwet!

WWF Nederland
5-JUN-2020 - We hebben in Nederland veel te veel stikstof, waardoor het slecht gaat met planten, insecten, vlinders en vogels. Vooral in heidegebieden. Om deze natuurcrisis op te lossen, heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt. Deze is echter volstrekt onvoldoende om de stikstofuitstoot voldoende te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. Meedoen met publieksconsultatie stikstofwet kan tot 10 juni!

Het wetsvoorstel is volstrekt onvoldoende om de stikstofuitstoot genoeg te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. De wet moet daarom worden aangepast. De overheid geeft burgers nu tot 10 juni de tijd om te reageren op dit wetsvoorstel door een publieksconsultatie. Kom op voor de natuur in Nederland en doe mee!

De natuur- en milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, zijn teleurgesteld over het wetsvoorstel want de aanpak is niet ambitieus en pakt de oorzaken – zoals een teveel aan stikstof uit de veehouderij – niet aan. Bovendien ontbreekt het in de wet aan harde doelstellingen, waardoor er geen garantie is dat de stikstofuitstoot de komende jaren aanzienlijk zal verminderen en de natuur kan herstellen. En dat is nu juist cruciaal, omdat het vijf voor twaalf is voor de natuur in Nederland.

Stem

Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds: “Natuurherstel heeft alleen kans van slagen als de stikstofkraan verder wordt dichtgedraaid. De Nederlandse natuur staat er slechter voor dan ooit. We hebben de biodiversiteit zover uitgehold dat ons welzijn en onze welvaart in het geding komen. En dat terwijl de natuur juist nu zo belangrijk is voor ons. Als u invloed wilt uitoefenen op het wetsvoorstel dat er nu ligt, laat dan nu uw stem horen!”

Hoe doet u mee?

  1. Ga naar https://www.internetconsultatie.nl/stikstof
  2. Klik op de donkerblauwe button ‘Geef uw reactie op deze consultatie’
  3. In de tekstbox geeft u uw reactie. Dat kan op twee manieren:
    • Formuleer uw eigen reactie
    • Of kopieer onderstaande voorbeeldreactie:

Het gaat slecht met natuur in Nederland. Er moet meer geïnvesteerd worden in natuurherstel en dat kan alleen als de stikstofuitstoot drastisch omlaag wordt gebracht. De streefwaarde en het maatregelenpakket zoals aangekondigd in het wetsvoorstel zijn niet afdoende om natuur te beschermen. De voorgestelde streefwaarde biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. Voor de soorten en habitats buiten de natuurgebieden zal dit ook gelden. Dit is van belang omdat de helft van de soorten en habitats voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden die niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Het wetsvoorstel moet daarom worden aangepast: er is een reductie nodig van de stikstofuitstoot van 50% in 2030 en deze moet wettelijk worden geborgd. Daarnaast moet er meer inzet komen voor het herstel en de bescherming van de meest kwetsbare soorten en gebieden, want deze staan immers op het punt van verdwijnen.  

  1. Druk op de knop ‘Verder’, vul uw gegevens in en verzend uw reactie
  2. Check vervolgens uw e-mail en bevestig uw deelname

Hartelijk dank!

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto: Michel Geven, sjon.nl (leadfoto: graspieper)