Huismus

Drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplan na corona

Vogelbescherming Nederland
18-AUG-2020 - Vogelbescherming liet onderzoeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de lockdown als gevolg van corona. Veel Nederlanders zijn die periode beter doorgekomen omdat ze konden 'ontsnappen' in de natuur. Driekwart vindt dat investeren in natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen na de coronacrisis.

Drie op de vier Nederlanders (73%) vinden dat investeren in natuur onderdeel moet vormen van de economische herstelplannen na de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. In het onderzoek is gekeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de intelligente lockdown. 62% van de Nederlanders geeft aan dat ze deze periode beter zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen.

Het onderzoek van Motivaction is in juli gehouden om inzicht te krijgen in het belang van natuur voor Nederlanders in de coronacrisis. De resultaten laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt. In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders zich even konden opladen.

In de stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders konden opladen

De resultaten

  • Veel Nederlanders hebben de intelligente lockdown dragelijker gevonden omdat ze even konden ‘ontsnappen’ in de natuur (62%);
  • De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept vinden Nederlanders (70%);
  • 65% van de Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije omgeving en van betere kwaliteit;
  • 73% vindt dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen.

Vogelbescherming Nederland vindt dat de uitkomsten onderstrepen hoe belangrijk het is om te investeren in groen. Hierbij denkt Vogelbescherming niet alleen aan natuurgebieden en nationale parken, maar ook aan stadsparken en een natuurrijker boerenland. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om in de nabije omgeving een plek te hebben om tot rust te komen en te genieten van natuur, ongeacht economische status en stedelijkheid. Het onderzoek laat namelijk duidelijk zien dat de toegang tot natuur niet gelijk verdeeld is tussen Nederlanders. De hoogste inkomens hebben meer natuur om zich heen en wonen vaker dichterbij natuur.

Tegelijkertijd hebben veel vogels en andere diersoorten rust nodig. Ook daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in uitbreiding van groen en natuur waardoor er ruimte is voor zowel mensen als dieren.

Ruimte voor natuur bij de grote transities

Naast de waarde van natuur voor mensen persoonlijk heeft Motivaction in opdracht van Vogelbescherming de waarde van natuur in relatie tot de energietransitie en de uitbreiding van steden onderzocht. Hieruit blijkt dat veel mensen het belangrijk vinden dat natuur ontzien wordt bij aanpassingen rondom deze grote thema's.

Zo vinden bijna drie op de vier Nederlanders (72%) dat daken en industrieterreinen betere plekken zijn voor zonnepanelen dan natuurgebieden, 51% vindt daarnaast ook landbouwgebieden beter geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen dan in de natuur. 63% vindt dat kwetsbare natuur ontzien moet worden bij bouwprogramma's voor woningnood. Vogelbescherming roept de Nederlandse politiek op hier bij de planvorming rekening mee te houden.

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock; Sacha Bijkerk, Fotogalerij