Nest Aziatische hoornaar in Veenendaal

Verwijdering nest Aziatische hoornaar in Veenendaal

Provincie Utrecht
16-SEP-2020 - In opdracht van de provincie Utrecht wordt deze week een nest van de Aziatische hoornaar behandeld en verwijderd in Veenendaal. De Aziatische hoornaar is een grote wespensoort die oorspronkelijk niet voorkomt in Nederland.

In Veenendaal werd medio augustus al een Aziatische hoornaar gespot en nu is er een nest gevonden. Het insect is een zogenoemde invasieve exoot en geeft schade aan de natuur in onze provincie. Daarom is direct besloten het nest te verwijderen en daarmee verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Schadelijk voor flora en fauna

De Aziatische hoornaar is ongeveer twee keer zo groot als de normale wesp, maar voor mensen is het insect niet gevaarlijker. Wel is de hoornaar schadelijk voor de flora en fauna in ons land. Het insect eet onder meer inheemse bijensoorten. Het bestrijden van deze invasieve exoot beschermt de inheemse natuur en voorkomt aantasting van de biodiversiteit.

Verwijdering nest hoornaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) grijpt de kans bij het aangetroffen nest een onderzoek uit te voeren. De NVWA bestudeert onder andere met behulp van drones het vlieggedrag van de grote zwarte wesp. De verzamelde kennis kan in de toekomst hopelijk gebruikt worden bij het opsporen van andere nesten in Nederland.

Meldpunt

De provincie is verantwoordelijk voor de bestrijding van een groot aantal invasieve exoten. Sinds 2017 wordt de Aziatische hoornaar waargenomen in Nederland. De signalering in Veenendaal is de op één na noordelijkste vondst van het dier. De grote wesp werd eerder vooral in de zuidelijke provincies waargenomen. Iedereen die vermoedt een Aziatische hoornaar te zien, kan hier melding van maken via Waarneming.nl.

Meer informatie

Tekst en foto's: provincie Utrecht